Życie akademickie

Asseco bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla uczelni

Opublikowano: 2020-03-24

forum akademickie

Ciągłość procesu edukacyjnego jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Asseco Data Systems we współpracy z operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.

Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Platformy Edukacyjnej Asseco – kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Asseco Data Systems stworzyło ją na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z polskimi szkołami wyższymi.

– Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki i zazwyczaj ograniczały się do udostępniania materiałów w różnej formie. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online, w szczególności wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę dydaktyczną w formie synchronicznej. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne – mówi Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji.

Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

– Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe model do zdalnej nauki – przekonuje Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Platforma Edukacyjna Asseco umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie zajęć z wykorzystaniem połączenia głosowego oraz wideo, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki www. Platforma Edukacyjna Asseco jest rekomendowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i znalazła się na liście narzędzi do nauki zdalnej opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie