Sprawy nauki

Asystent Budżetowy – nowa aplikacja od NCBR

Opublikowano: 2020-01-31

forum akademickie
Źródło: www.asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne, bezpośrednie i pośrednie, umowy warunkowe z kadrą kluczową, sposób rozliczania wniosków o płatność – to tylko kilka zagadnień finansowych, których znajomość jest niezbędna do skutecznego aplikowania o dofinansowanie i prowadzenia projektu badawczo-rozwojowego. Wszystkim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę lub po prostu ją uporządkować, z pomocą przychodzi Asystent Budżetowy – nowa aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pomagająca weryfikować koszty w projektach B+R.

Asystent Budżetowy to aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków.

– Co zaliczyć do danej kategorii kosztów B+R, jak poprawnie nazwać wydatki i jak je uzasadnić we wniosku o dofinansowanie? Odpowiedź na te pytania to często niemałe wyzwania dla wnioskodawców. By ułatwić im poruszanie się w gąszczu finansowych formuł stworzyliśmy kolejne – po uproszczeniu dokumentacji konkursowej – udogodnienie, czyli Asystenta Budżetowego. Liczymy, że dzięki niemu starania innowatorów o pozyskanie środków z POIR będą prostsze i bardziej skuteczne – mówi Agnieszka Marciniak, dyrektor Biura Strategii i Rozwoju Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Uporządkowana wiedza pozwoli sprawniej zarządzać projektem, a gros czasu przeznaczać na to, co jest jego istotą, czyli proces badawczo-rozwojowy – dodaje.

Asystent Budżetowy umożliwia znalezienie odpowiedniego hasła, np. aparatura, wartości niematerialne, laboratorium, surowce, prototyp, rzecznik patentowy czy wiele innych. Użytkownik ma możliwość skorzystania z wyszukiwarki lub z drzewa kosztów w ramach opcji „zakupienie sprzętu”, „zlecenie prac” oraz „zatrudnienie kadry w projekcie”. Za każdym razem aplikacja wskaże odpowiednią kategorię kosztów, podpowie jak je udokumentować i policzyć, na co

Narzędzie oferuje również słownik kosztów, w którym wytłumaczone zostały najbardziej przydatne pojęcia w obszarze rozliczania i prowadzenia projektu B+R. Użytkownicy mogą także ocenić platformę oraz udostępnić ją innym poprzez kanały w mediach społecznościowych. Co ważne aplikacja jest bezpłatna i nie wymaga logowania się. Aplikacja Asystent Budżetowy dostępna jest na stronie asystentbudzetowy.ncbr.gov.pl. Powstanie aplikacji zostało dofinansowane z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. To kolejna aplikacja Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, która wspiera wnioskodawców w procesie aplikowania o środki z Funduszy Europejskich. Od końca 2018 roku innowatorzy mogą korzystać również z Asystenta Innowacji – aplikacji edukacyjnej, pozwalającej wstępnie zweryfikować pomysł na projekt B+R pod kątem zgodności z kryteriami POIR.

źródło: NCBR


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie