Konkursy

Aż trzy polskie granty zwyciężają w konkursie Teaming for Excellence

Opublikowano: 2019-04-16

forum akademickie

Po raz pierwszy w historii polskie ośrodki naukowe, i to od razu trzy, zdobyły granty w bardzo prestiżowym konkursie Teaming for Excellence finansowanym z programu Horyzont 2020. Liderami zwycięskich projektów są: Akademia Górniczo-Hutnicza, Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Uniwersytet Warszawski.

Teaming for Excellence jest jednym z trzech głównych instrumentów inicjatywy Unii Europejskiej – „Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa” realizowanej w ramach programu Horyzont 2020. Konkurs ma na celu tworzenie nowych Centrów Doskonałości, a także wzmacnianie już istniejących poprzez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi z całej Europy. W pierwszej fazie konkursu Komisja Europejska wybrała 30 spośród 208 złożonych projektów. Rywalizowały one wraz z ubiegłorocznymi, które przeszły wprawdzie do drugiego etapu, ale nie otrzymały finansowania. Ostatecznie wyselekcjonowano 13 projektów z największym potencjałem, w tym trzy polskie zgłoszone przez Akademię Górniczo-Hutniczą (SANO), Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ENSEMBLE3) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NOMATEN). Tym samym polskie jednostki naukowe – ex aequo z cypryjskimi – zostały głównymi laureatami konkursu. Nagrodzono także po dwa projekty z Czech i Portugalii, a także po jednym z Bułgarii, Estonii i Łotwy.

Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH będzie partnerem wiodącym projektu SANO realizowanego wraz z Klastrem LifeScience Kraków, University of Sheffield i Insigneo Institute, Forschungszentrum Jülich, Fraunhofer ISI oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. W jego ramach ma powstać Centrum Doskonałości Nowych Metod Diagnostyki Obliczeniowej i Terapii Zindywidualizowanej, które zajmie się tworzeniem innowacyjnych metod diagnostyki medycznej i zindywidualizowanej terapii wspomaganych zaawansowanymi symulacjami komputerowymi. Naukowcy będą tam rozwijać nowe metody obliczeniowe, algorytmy, modele i technologie związane z medycyną spersonalizowaną, dostosowaną do organizmu i potrzeb pacjenta. Medycyna personalizowana (ang. personalised healthcare, personalised medicine) to koncepcja, która opiera się na zrozumieniu różnic między pacjentami chorującymi na tę samą chorobę i na jednoczesnym poznawaniu złożoności chorób. Dzięki tej wiedzy możliwe jest dobieranie odpowiednich terapii do konkretnych grup pacjentów.

– To projekt niezwykle ważny, nie tylko ze względu na swój rozmiar, ale i na fakt, że jest blisko ludzi – podkreślał w wywiadzie dla „Gazety Wyborczej Kraków” prof. Kazimierz Wiatr, dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego AGH, w którym znajduje się słynny superkomputer Prometheus. – W Cyfronecie i w całym Krakowie mamy zgromadzone ogromne kompetencje, zarówno pod kątem doskonale przygotowanych badaczy, jak i nowoczesnej infrastruktury. Chcemy, by nauka naprawdę służyła gospodarce.

Uniwersytet Warszawski jest z kolei liderem projektu ENSEMBLE3, w ramach którego utworzona zostanie jednostka badawcza wykorzystująca technologie dotyczące wzrostu kryształów i nowych materiałów funkcjonalnych o innowacyjnych właściwościach elektromagnetycznych (Centre of Excellence for Nanophotonics, Advanced Materials and Novel Crystal Growth-based Technologies). Znajdą one zastosowanie w nanofotonice, optoelektronice i medycynie. Konsorcjantami są: Karlsruher Institut für Technologie, Sapienza University of Rome, Cooperative Research Center Nanogune Consolider, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Trzecim zwycięskim projektem z Polski jest NOMATEN, będący wspólną inicjatywą francuskiego Komisariatu Energii Jądrowej i Energii Alternatywnych (CEA), fińskiego Centrum Badań Technicznych VTT i Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Stworzona przez nie jednostka ma opracowywać, testować i przygotowywać do produkcji materiały odporne na szczególnie trudne warunki spotykane m.in. w przemyśle chemicznym i energetyce, a także o specjalnych właściwościach użytecznych dla medycyny czy w technologiach kosmicznych. Utworzone grupy badawcze będą zajmowały się m.in. materiałami dla przemysłu jądrowego, w tym dla reaktorów IV generacji, materiałami niezbędnymi dla wysoko wydajnych instalacji chemicznych oraz syntezą nowych leków, w szczególności radiofarmaceutyków. Kluczowym elementem jest wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań wypracowywanych w sektorze jądrowym w zastosowaniach ogólnych, z korzyścią dla gospodarki i społeczeństwa.

– Sukces projektu NOMATEN odniesiony w niezwykle prestiżowym konkursie UE dowodzi, że nasi naukowcy są postrzegani jako wartościowi partnerzy w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – przekonuje prof. Krzysztof Kurek, dyrektor NCBJ. – Dowodzi także, że dobrze radzimy sobie ze skomplikowanymi i wymagającymi europejskimi procedurami pozyskiwania środków na działalność naukową, a polskie instytucje publiczne takie jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej są w stanie udzielić uczonym i jednostkom naukowym skutecznego wsparcia.

Wszystkie zwycięskie projekty otrzymają wsparcie w wysokości 15 milionów euro.

MK

Źródło: Gazeta Wyborcza Kraków, UW, NCBJ, MNiSW

Teaming for Excellence – wyniki 2 etapu

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie