Sprawy nauki

Badaczka z UMK w kosmicznej elicie

Opublikowano: 2019-10-30

forum akademickie
Fot. OneHD

Dr Agata Karska z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika znalazła się wśród 18 naukowców, których Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wyłoniła do utworzenia regionalnych centrów wiedzy o kosmicznym teleskopie Jamesa Webba, następcy słynnego teleskopu Hubble’a. Badaczka z Torunia jest jedyną Polką w tym gronie.

Jedyny ośrodek wiedzy o „Webbie” w Polsce powstanie na UMK jako część działalności priorytetowego zespołu uczelni TASQ (Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy, and Quantum Chemistry). Pierwszym zadaniem ośrodka będzie organizacja międzynarodowych warsztatów w dniach 11–13 marca 2020 roku, które posłużą przekazaniu wiedzy na temat instrumentów na pokładzie „Webba” oraz sposobów ich wykorzystania do takich zagadnień jak protogwiazdy, planety pozasłoneczne i małe ciała Układu Słonecznego oraz pobliskie galaktyki. Warsztaty przygotowywane są w ścisłej współpracy z ESA oraz z Uniwersytetem w Lejdzie w Holandii i wspierane przez projekt Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „InterAPS – Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe”. 

Teleskop Kosmiczny Jamesa Webba („Webb”) to przełomowy projekt NASA realizowany we współpracy z ESA, którego zadaniem będzie odpowiedź na pytanie o powstawanie gwiazd i planet od początków Wszechświata do dnia dzisiejszego. Teleskop będzie pracował w zakresie fal podczerwonych, a jego 6,5-metrowe lustro pozwoli na obserwacje o niezwykłej czułości i zdolności rozdzielczej. „Webb” to największy teleskop kosmiczny wszech czasów oraz najważniejsze obserwatorium astronomiczne najbliższej dekady. Jego uruchomienie planowane jest na 2021 rok.

Dr Agata Karska jest pracownikiem naukowym w Instytucie Astronomii na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK i pełnomocnikiem rektora UMK ds. doskonałości naukowej. W 2009 roku uzyskała tytuł Najlepszej Absolwentki UMK. Później odbyła studia doktoranckie w International Max Planck Research School w Garching k. Monachium, a doktorat obroniła na Uniwersytecie w Lejdzie w 2014 roku. Jest laureatką nagrody „For Women in Science” L’Oreal, UNESCO i Fundacji Christine Nusslein-Volhard w Niemczech (w 2012 roku) oraz Nagrody Naukowej Polityki” w kategorii nauk ścisłych (w 2015 roku). Aktualnie kieruje dwiema grupami badawczymi na WFAiIS: Molecular Astrophysics Lab (MA-LAB) oraz Toruń Astrophysics, theoretical Spectroscopy and Quantum chemistry group (TASQ). Realizuje projekty finansowane przez Narodowe Centrum Nauki (SONATA) oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej (First TEAM); z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego otrzymuje stypendium dla wybitnych, młodych naukowców. Jest uczelnianą koordynatorką dwóch projektów dotyczących umiędzynarodowienia uzyskanych w ramach programów instytucjonalnych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe oraz PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.

źródło: UMK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie