Konkursy

Badaczka z UW zwyciężczynią konkursu „Innowacja jest kobietą”

Opublikowano: 2019-10-11

forum akademickie
Źródło: www.scitourn.com

Dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką XI konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego pomysłu. Udział w konkursie mogą wziąć badaczki-wynalazczynie, będące autorkami bądź współautorkami takiego rozwiązania. W tej edycji doceniono projekt dr Marty Fiedoruk-Pogrebniak „Mikrofluidyczne systemy analityczne na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska”. W uzasadnieniu swojej decyzji jury napisało, że autorka – na przekór skomplikowanym rozwiązaniom naukowym lub inżynierskim – opracowała proste, tanie i przenośne systemy analityczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia do przeprowadzania prostych analiz zarówno w zakresie diagnostyki medycznej, jak również analityki środowiska. Jest to proste i eleganckie rozwiązanie problemu, który do tej pory wymagał zaangażowania specjalistycznej aparatury w nieprzenośnym laboratorium analitycznym. Jej pomysł może być rozwijany w kierunku detekcji innych schorzeń bądź zanieczyszczeń środowiska. Zastosowanie technologii LoP w połączeniu z detekcją kolorów przy użyciu diod elektroluminescencyjnych obiecuje znaczne ułatwienia w życiu i pracy wielu ludzi.

Laureatka swoje naukowe zainteresowania realizuje w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii UW. Wchodzi w skład zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Roberta Konckiego, którego główną tematyką badawczą jest bioanalityka: detektory, sensory, biosensory chemiczne, enzymy w analizie chemicznej, analiza przepływowa, analityka kliniczna i biomedyczna.

Zwycięski wynalazek będzie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2019 w Norymberdze, które odbędą się w dniach 31 października –3 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Fundacji wraz ze sponsorem konkursu, spółką „Inventor”, zdecydował o przyznaniu specjalnej nagrody dla zespołu Julii Radwan-Pragłowskiej, doktorantki z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Wyróżniona badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej PK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntezz materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. W tym roku otrzymała stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zdobyła też Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości oraz Główną Nagrodę w konkursie Student-Wynalazca.

MK, źródło: kobietynauki.org


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie