Badania

Badaczka z Wydziału Biologii UJ z grantem MSCA

Opublikowano: 2020-02-24

forum akademickie
Źródło: researchgate.net

Dr Patrycja Orłowska-Feuer z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymała stypendium w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA) przy Komisji Europejskiej. Grant badawczo-szkoleniowy umożliwi jej prowadzenie pionierskich badań w Manchesterze.

Działania Marii Skłodowskiej-Curie umożliwiają realizację projektów badawczo-szkoleniowych, oferując jednocześnie atrakcyjne możliwości rozwoju kariery zawodowej i wymianę wiedzy poprzez międzynarodową, międzysektorową mobilność naukowców. Stypendia skierowane są do instytucji z sektora akademickiego (uczelnie wyższe, instytuty badawcze), instytucji z sektora pozaakademickiego (przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe) oraz indywidualnych naukowców. Granty realizowane są od 12 do 24 miesięcy w wybranej instytucji znajdującej się w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub stowarzyszonym z programem H2020. Mogą one dotyczyć każdej dziedziny wiedzy i tematu, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Oprócz pracy badawczej naukowcy powinni uczestniczyć w różnych konferencjach i szkoleniach naukowych oraz kursach poszerzających ich wiedzę i umiejętności, a także zaangażować się w działalność popularyzatorską.

Dr Patrycja Orłowska-Feuer w ramach otrzymanego indywidualnego 2-letniego stypendium będzie prowadziła badania w Manchester University u boku prof. Roberta Lucasa. Projekt ma na celu porównanie udziału komórek melanopsynowych (tzw. trzeciego typu fotoreceptorów znajdującego się w siatkówce oka ssaków) w przetwarzaniu informacji wzrokowej u gryzoni nocnych (myszy) oraz dziennych (Rhabdomys; trawomyszka – gryzoń blisko spokrewniony z myszami występujący na wolności w Afryce i charakteryzujący się aktywnością dzienną). Będzie to pierwsze na świecie kompleksowe porównanie funkcjonowania układu wzrokowego u blisko spokrewnionych, jednakże prowadzących odmienny tryb życia, gryzoni.

Dr Patrycja Orłowska-Feuer ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2014 roku obroniła pracę doktorską „Melanopsin modulation of slow oscillatory activity in the subcortical visual system – in vivo electrophysiological study on rats and mice” napisaną pod opieką prof. Mariana Lewandowskiego. W latach 2015–2019 odbyła staż podoktorski w Małopolskim Centrum Biotechnologii UJ w ramach projektu Symfonia (NCN). Obecnie pracuje w Zakładzie Neurofizjologii i Chronobiologii na Wydziale Biologii. Od września ubiegłego roku przebywa na stypendium Bekkera, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, w Manchester University. Jej zainteresowania naukowe obejmują udział komórek melanopsynowych w regulacji rytmiki okołodobowej i przetwarzaniu informacji świetlnej, wpływ światła o różnej budowie spektralnej na aktywność struktur zegara biologicznego, a także funkcje i źródło generowania infra-wolnych oscylacji w strukturach podkorowych mózgu gryzoni.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie