Badania

Badania nad płodnością kobiet w Uniwersytecie Gdańskim

Opublikowano: 2019-10-24

forum akademickie
Źródło: www kobieta.invicta.pl

Błędy genetyczne powstające w procesie dojrzewania komórek jajowych mają miejsce nie tylko, jak to się powszechnie uważa, u kobiet starszych, ale także u młodszych – wynika z badań międzynarodowego zespołu z udziałem Polki, dr hab. Joanny Liss z Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Dr hab. Joanna Liss jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Biologii i Genetyki Medycznej Wydziału Biologii UG oraz laboratorium wspomaganego rozrodu Kliniki Leczenia Niepłodności Invicta w Gdańsku, którym zarządza. Między innymi w tych jednostkach realizowano badania, których wyniki ukazały się właśnie na łamach czasopisma Science. Publikacja współautorstwa dr hab. Joanny Liss dotyczy wpływu nieprawidłowości genetycznych w komórkach jajowych na płodność kobiet w różnym wieku.

Publikacja Chromosome errors in human eggs shape natural fertility over reproductive life span to podsumowanie kilkuletniej międzynarodowej współpracy prowadzonej pod kierunkiem prof. Evy Hoffmann z Uniwersytetu w Kopenhadze nad zmianami genetycznymi ludzkich komórek jajowych. Po raz pierwszy zaprezentowano zjawisko segregacji chromosomowej i jej wpływu na status genetyczny ludzkich komórek jajowych na przestrzeni wieku kobiety, począwszy od dziewiątego do czterdziestego trzeciego roku życia. Płodność kobiet zmienia się wraz z wiekiem, natomiast błędy genetyczne w procesie dojrzewania komórek jajowych pojawiają się również u kobiet młodych, chociaż mechanizm tego zjawiska jest nieco odmienny u kobiet dojrzałych i młodych. Proces ten może działać jak „zegar molekularny”, który ogranicza zdolność reprodukcyjną w miarę starzenia się kobiet, predysponując konkretne chromosomy do błędów, bez powodowania błędnej segregacji całego genomu. Badania te wskazują zatem, iż błędy genetyczne powstające w procesie dojrzewania komórek jajowych mają miejsce nie tylko, jak to się powszechnie uważa, u kobiet starszych, ale także u kobiet młodszych.

Całą publikacja jest dostępna na stronie https://doi.org/10.1126/science.aav7321. To już druga publikacja pracowników Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w tym prestiżowym czasopiśmie naukowym.

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie