Nagrody

Badania rzeżusznika „Polską inwestycją przyszłości”

Opublikowano: 2018-12-14

forum akademickie
Fot. OneHD

Dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. Władysława Szafera PAN w Krakowie, laureatka programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zdobyła nagrodę „Polskie inwestycje przyszłości” w kategorii „Innowacje dla środowiska”.

Laur został przyznany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Celem jest wyróżnienie osób, które z sukcesem realizują ambitne projekty na rzecz ochrony środowiska, potwierdzające jednocześnie, że ekologia i biznesowy sukces mogą iść w parze. Laureatka jest doktorem nauk biologicznych w dziedzinie genetyki populacyjnej i ekologii ewolucyjnej, a także magistrem ekonomii w dziedzinie zastosowań nauk komputerowych w ekonomii. Naukowo pracowała m.in. w Szwajcarii (Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research) oraz w USA (College of Science, University of Arizona).

Tematyka jej projektu dotyczy rzeżusznika Hallera (łac. Arabidopsis halleri) – delikatnej, kwitnącej na biało byliny. Wywodzi się ona z terenów górskich, ale z czasem rozprzestrzeniła się na górnicze hałdy i kopalnie, czyli tereny skażone, o dużym stężeniu metali ciężkich w glebie. Rzeżusznik Hallera przyciągnął uwagę naukowców dzięki swojej umiejętności przetrwania w takich warunkach. Okazało się bowiem, że jest tzw. hiperakumulatorem – w swoich częściach naziemnych potrafi gromadzić od 100 do 500 razy więcej metali ciężkich niż inne rośliny. Zespół dr Babst-Kosteckiej przygotował unijny projekt, aby sprawdzić, skąd wzięła się ta cecha i jak można ją wykorzystać. Do zbadania właściwości rzeżusznika Hallera badacze zastosują najnowsze techniki z zakresu ekologii, biochemii, fizjologii i genetyki.

– Poprzez integrację różnorodnych technik, które dotychczas był stosowane przez odrębne zespoły i na różnym materiale, mój projekt dostarczy odpowiedzi na fundamentalne pytania, dotyczące przystosowania roślin do skrajnych warunków siedliskowych na terenach metalonośnych, a także podłoża genetycznego tego zjawiska. Oprócz celu naukowego, projekt posiada także wartości praktyczne – dzięki zdobytej wiedzy będzie można lepiej zagospodarować poprzemysłowe tereny rekultywowane, a także ograniczyć toksyczny i często kancerogenny wpływ metali ciężkich na organizm człowieka – mówi dr Alicja Babst-Kostecka.

Badania realizowane są ze środków Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój w ramach grantu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

MK

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie