Badanie polskiej diaspory naukowej

Opublikowano: 12.10.2017

forum akademickie

Wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą, mogą wziąć udział w badaniu polskiej diaspory naukowej. Dzięki badaniu będzie się można dowiedzieć, jakie relacje utrzymują oni między sobą, jakie kontakty łączą ich z polskimi instytucjami i firmami.

Badanie prowadzi organizacja łącząca polskich naukowców za granicą – Fundacja Polonium, a partnerami badania są: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie.

“Wierzymy, że polska diaspora naukowa ma olbrzymi potencjał, z którego może czerpać polska nauka oraz gospodarka. Polscy naukowcy rozsiani po całym świecie są cenionymi ekspertami i aktywnymi członkami swoich społeczności, a jednocześnie niektórzy z nich utrzymują relacje z innymi Polakami – naukowcami” – mówi oficjalnym komunikacie dr Rafał Mostowy, biolog na Imperial College w Londynie, który koordynuje prace zespołu badań w Fundacji.

Jak informują przedstawiciele Fundacji Polonium, do tej pory w badaniach dotyczących polskiej diaspory naukowej skupiano się na zjawiskach emigracji i mobilności naukowców. Teraz Fundacja Polonium chce spojrzeć na samą społeczność polskich naukowców za granicą – jakie relacje utrzymują pomiędzy sobą, jakie kontakty utrzymują z polskimi instytucjami, firmami.

Z badań nad diasporami naukowymi z innych krajów wynika, że taka siatka naukowców może mieć bardzo realny wpływ na rozwój naukowy kraju oraz innowacyjność jej gospodarki. Zgodnie z misją Fundacji Polonium, którą jest łączenie polskich naukowców na całym świecie, organizatorzy badania podjęli się wyzwania i chcą zbadać polską diasporę naukową.

“Mamy nadzieję, że to badanie dostarczy cennej wiedzy nie tylko nam, ale także polskim instytutom badawczym, firmom oraz instytucjom publicznym” – dodaje Małgorzata Bochińska, członek zespołu badań.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą. W pierwszym etapie Fundacja kieruje apel szczególnie do naukowców pracujących w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, ale zachęca wszystkich naukowców do udziału, niezależnie od kraju ich zamieszkania i dziedziny nauki.

Więcej o badaniu można dowiedzieć się na stronie Fundacji Polonium: https://poloniumfoundation.org/research/

Fundacja Polonium została założona w 2016 przez Polki i Polaków pracujących naukowo za granicą w celu łączenia polskiej diaspory badawczej oraz tworzenia więzi z polskim świtem akademickim i gospodarką. Założyciele od pięciu lat organizują serię interdyscyplinarnych konferencji “Science: Polish Perspectives”, które stanowią fundament tworzenia polonijnej społeczności naukowej. W tym roku spotkania odbędą się w Berlinie (13-14.10) oraz Cambridge w Wielkiej Brytanii (3-4.11).

Więcej informacji na stronie: www.poloniumfoundation.org

Źródło: PAP – Nauka w Polsce


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie