Szkoły wyższe

Będziemy kształcić najlepszych specjalistów cyfrowej gospodarki

Opublikowano: 2019-11-21

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z dziesięcioma uczelniami tworzy model systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł.

Listy intencyjne z przedstawicielami 10 uczelni wchodzących w skład konsorcjum powołanego do stworzenia Akademii Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech) podpisał 20 listopada minister cyfryzacji Marek Zagórski.

– Nasz projekt jest silnie związany z potrzebami gospodarki i administracji – powiedział w trakcie uroczystości szef MC. – Dzięki niemu wypracujemy model systemowego kształcenia najlepszej klasy specjalistów technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na poziomie studiów wyższych. W przyszłości będą oni wspierać instytucje o kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki i państwa – dodał.

Realizacja projektu polegać będzie m.in. na opracowaniu wytycznych programów kształcenia studiów II stopnia, poprzedzonych diagnozą potrzeb i trendów na rynku pracy w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa. W oparciu o te wytyczne w uczelniach należących do konsorcjum uruchomione zostaną studia II stopnia. Efektem końcowym będzie wypracowanie modelu systemowego kształcenia najwyższej klasy specjalistów w obszarach sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu na lata 2020–2023 to 81 mln zł. W tym okresie działaniami zostanie objętych co najmniej 500 studentów z uczelni zrzeszonych w konsorcjum:

  1. Uniwersytet Warszawski (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki),
  2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydział Matematyki i Informatyki),
  3. Uniwersytet Wrocławski (Wydział Matematyki i Informatyki),
  4. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej)
  5. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Wydział Matematyki i Informatyki UAM)
  6. Politechnika Warszawska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych),
  7. Politechnika Wrocławska (Wydział Informatyki i Zarządzania, Wydział Elektroniki),
  8. Politechnika Gdańska (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki,
  9. Politechnika Poznańska (Wydział Informatyki),
  10. Wojskowa Akademia Techniczna (Wydział Cybernetyki).

źródło: MC


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie