Szkoły wyższe

Bez zmian na fotelu rektora w Akademii im. Jakuba z Paradyża

Opublikowano: 2020-05-31

forum akademickie
Źródło: www.ajp.edu.pl

Prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, obecna rektor Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, została wybrana na drugą kadencję.

Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów odbyło się we wtorek 26 maja. Prof. Skorupska-Raczyńska była jedyną kandydatką w wyborach na kadencję 2020–2024. Mimo że pełni funkcję rektora już od 2011 roku, mogła wziąć ponownie udział w wyborach, ponieważ – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – kadencji rozpoczętej w 2017 r., a zakończonej 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. W głosowaniu wzięło udział 24 z 25 uprawnionych elektorów. Wszyscy jednomyślnie oddali głos „za”.

Prof. Elżbieta Skorupska-Raczyńska ur. się w 1955 roku w Skwierzynie. Jest filologiem, profesorem nauk humanistycznych, specjalistką w zakresie historii języka polskiego i językoznawstwa. W 1992 roku ukończyła studia filozoficzne w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. W 1999 roku na podstawie rozprawy pt. Progresywne zapożyczenia pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku uzyskała na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, specjalność: językoznawstwo polskie. Tam też na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Dykcjonarz Michała Amszejewicza na tle nowopolskich słowników wyrazów obcych otrzymała w 2004 roku stopień doktora habilitowanego nauk nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, dyscyplina: językoznawstwo. W 2014 roku otrzymała nominację profesorską.

Od początku związana jest z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Gorzowie, obecnie Akademią im. Jakuba z Paradyża. Pełniła w niej funkcję prorektora, a od 2011 roku jest rektorem uczelni. Wykładała także na Uniwersytecie Szczecińskim oraz w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w Paradyżu. Jest także doktorem honoris causa Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku.

Zdobyła wiele znaczących nagród w konkursach literackich, m.in. im St. Grochowiaka w Radomiu i im. Jana Pocka w Lublinie. Od 2004 r. należy do Związku Literatów Polskich.

Akademia im. Jakuba z Paradyża została utworzona w 1994 roku. Początkowo funkcjonowała jako Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. W 2019 roku otrzymała (po raz pierwszy w historii jej istnienia) prawo do nadawania tytułu doktora (na kierunku językoznawstwo), spełniając tym samym wymogi formalne dotyczące funkcjonowania uczelni akademickiej. Obecnie kształci prawie 1900 studentów. Oferta 5 wydziałów obejmuje 17 kierunków i 42 specjalności. Na stanowiskach naukowo-dydaktycznych pracują 204 osoby, w tym 61 profesorów, 90 adiunktów, 15 asystentów, 22 wykładowców i starszych wykładowców, 7 instruktorów i 9 lektorów. Biblioteka gorzowskiej akademii liczy przeszło 91 tys. woluminów. AJP zrealizowała bądź nadal prowadzi projekty współfinansowane ze środków unijnych na łączną sumę przekraczającą 15 mln zł.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie