Szkoły wyższe

Bez zmian na stanowisku rektora PWSZ w Kaliszu

Opublikowano: 2020-06-25

forum akademickie
Źródło: www.pwsz.kalisz.pl

Prof. Andrzej Wojtyła, kierujący od 2018 roku Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, będzie jej rektorem także w kadencji 2020–2024.

Wybory w kaliskiej PWSZ odbyły się w czwartek 25 czerwca. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. Urzędujący rektor, prof. Andrzej Wojtyła, jako jedyny ubiegał się o to stanowisko. Otrzymał 23 głosy poparcia w 25-osobowym Kolegium Elektorskim.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła, prof. PWSZ, urodził się w 1955 roku w Kaliszu. W 1980 r. ukończył studia na Akademii Medycznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego). Jest lekarzem specjalistą chorób dziecięcych oraz specjalistą zdrowia publicznego. Stopień doktora medycyny uzyskał w 2005 roku („Wykorzystanie doświadczeń amerykańskich w zakresie kontroli wydatków zdrowotnych w reformach ochrony zdrowia w Polsce”), a habilitację w 2014 („Wpływ zdrowia i zachowań zdrowotnych kobiet w wieku reprodukcyjnym i w ciąży w Polsce, na zdrowie potomstwa i przyszłych pokoleń – zastosowanie Rozwojowej Hipotezy Zdrowia i Choroby”).

Swoją zawodową karierę zaczynał na oddziale dziecięco-noworodkowym Szpitala Miejskiego w Pleszewie. W roku 1991 zdobył mandat posła w wyborach parlamentarnych. W Sejmie zasiadał do 2005 roku, pełniąc w tym czasie m.in. funkcję przewodniczącego Komisji Stałej ds. Zdrowia Publicznego oraz wiceprzewodniczącego Komisji Zdrowia. W latach 1992–1994 był ministrem zdrowia i opieki społecznej, a dekadę później – podsekretarzem stanu w resorcie zdrowia. W latach 2006–2010 zajmował stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego, a następnie (2010–2012) dyrektora Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. W latach 2013–2014 był dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kaliszu. W roku 2015 powrócił do parlamentu, zasiadając przez kolejne cztery lata w ławach Senatu RP (był członkiem Komisji Zdrowia oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu).

W latach 2013–2015 był adiunktem w Zakładzie Rozwoju Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Od 2018 roku jest rektorem PWSZ w Kaliszu. Pełni także funkcję dyrektora Instytutu Zdrowia Rodziny działającego w uczelni. Od 2015 roku jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju).

Należy także do: International Association for Rural Health and Medicine (członek Zarządu Międzynarodowego), World Prevention Alliance (stały członek Zarządu), International Prevention Research Institute (członek Komitetu Zarządzającego i Etycznego), Polish American Health Association (członek Zarządu) i American Public Health Association (członek). Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Higienicznego oraz ekspertem WHO w zakresie diety, aktywności fizycznej i zapobiegania chorobom cywilizacyjnym.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu powstała w 1999 roku. Od 2005 roku nosi imię prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Jak obiecał kilka dni temu minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek, jeszcze w tym roku zostanie przekształcona w Akademię Kaliską. Jest bowiem jedyną w Polsce PWSZ-ką, która ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach: nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne i doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Na 24 kierunkach i 25 specjalnościach kształci się w niej blisko 3 tys. studentów. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy 278 pracowników. W ciągu 20 lat mury szkoły opuściło ponad 17,8 tys. absolwentów. Biblioteka kaliskiej PWSZ zawiera 140 tys. woluminów. Uczelnia podpisała blisko 80 umów o współpracy z partnerami zagranicznymi i zrealizowała 36 projektów współfinansowanych przez UE. W sumie ze środków unijnych pozyskała ponad 70 mln zł.

MK

 

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie