Szkoły wyższe

Bez zmian w fotelu rektora PWSZ w Nowym Sączu

Opublikowano: 2020-06-21

forum akademickie
Źródło: www.pwsz-ns.edu.pl

Dr hab. inż. Mariusz Cygnar przez kolejne cztery lata będzie sprawował funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Wybory w PWSZ w Nowym Sączu odbyły się w piątek 19 czerwca. Jak poinformowała w komunikacie Uczelniana Komisja Wyborcza, Kolegium Elektorów dokonało wyboru dr hab. inż. Mariusza Cygnara na funkcję rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu na kadencję 2020–2024. Kieruje uczelnią od 2015 roku.

Dr hab. inż. Mariusz Cygnar, prof. PWSZ, ur. się w 1971 roku w Szerzynach (woj. małopolskie). Z nowosądecką szkołą wyższą związany jest od 2002 roku. W latach 2003–2011 był prorektorem ds. studenckich i kształcenia, zaś w 2015 roku wybrano go na rektora uczelni. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej, gdzie obronił pracę doktorską. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał w 2014 roku. W tym samym roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakładzie Mechatroniki Instytutu Technicznego PWSZ.

Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na zagadnieniach związanych z konstrukcją konwencjonalnych i niekonwencjonalnych maszyn cieplnych i układów napędowych, w szczególności: tłokowych silników spalinowych, układów zasilania oraz napędów hybrydowych. Ponadto przedmiotem jego badań naukowych jest zastosowanie komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania, szybkiego prototypowania oraz inżynierii odwrotnej w różnych dziedzinach nauki i techniki. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Unię Europejską.

Jest autorem i współautorem kilku monografii oraz ponad 130 artykułów naukowo-badawczych, opublikowanych w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych w kraju oraz zagranicą. Jako nauczyciel akademicki był promotorem ponad stu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Koordynuje także prace inżynierskie w partnerskich przedsiębiorstwach o profilu przemysłowym i technicznym na Sądecczyźnie.

MK, źródło: PWSZ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie