Szkoły wyższe

Bezpłatne miejsca na kierunku Tourism Management UMCS

Opublikowano: 2017-07-10

forum akademickie

Trwa rekrutacja na studia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W ramach anglojęzycznego kierunku Tourism Management (studia stacjonarne I stopnia) uczelnia oferuje 10 bezpłatnych miejsc dla kandydatów. Termin składania wniosków upływa 10 września br. O przyjęcie na miejsca bezpłatne w ramach wyznaczonego limitu mogą ubiegać się obywatele polscy oraz osoby, którym przysługuje prawo do podejmowania nauki na zasadach obowiązujących obywateli polskich.

Tourism Management (Hospitality, Travel and Tourism Services) to studia I stopnia zorientowane wokół zagadnień związanych z przygotowaniem pracowników sektora turystycznego, który jest jedną z najbardziej prężnie rozwijających się dziedzin ekonomicznych. Studia te pozwolą nabyć umiejętności związane z planowaniem i organizacją różnego rodzaju wydarzeń turystycznych, wykorzystaniem mechanizmów funkcjonowania przemysłu turystycznego, a także rozwojem własnych zainteresowań. Prowadzone są w całości w języku angielskim. Szczegóły dostępne są pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/tourism-management,7176.htm.

Katarzyna Kozielewicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie