Sprawy nauki

BGŻ BNP Paribas zaprasza startupy na konsultacje z ekspertami Banku ws. „Kodeksu dla Startupów”

Opublikowano: 2018-06-12

forum akademickie

BGŻ BNP Paribas zaprasza startupy na konsultacje związane z nowym podejściem do współpracy z młodymi firmami technologicznymi – zgodnie z wprowadzonym niedawno „Kodeksem Współpracy ze Startupami”. Eksperci udzielą profesjonalnych porad młodym firmom, które chciałyby wdrożyć w banku swoje rozwiązania. Spotkania eksperckie odbędą się 13 i 14 czerwca br. w Krakowie, podczas tegorocznej edycji jednej z kluczowych konferencji technologicznych w Polsce – Impact. BGŻ BNP Paribas jest pierwszym bankiem w Polsce, który wprowadził tak daleko idące zmiany, ułatwiające współpracę z młodymi firmami.

– Korporacje są jak słonie: duże i mało zwinne. To co dla startupu oznacza „szybko” i trwa zaledwie kilka dni, dla dużej organizacji może oznaczać nawet kilka miesięcy. Podobnie wygląda proces decyzyjny i pozostałe formalności. Z drugiej strony, przy wprowadzaniu nowych technologii i innowacji liczy się czas. Dlatego właśnie wprowadziliśmy nasz „Kodeks Współpracy ze Startupami” – mówi Piotr Widacki, dyrektor zarządzający w Banku BGŻ BNP Paribas. W ramach „Kodeksu” uprościliśmy m.in. proces zakupowy, stworzyliśmy wzory niezbędnych dokumentów, zbudowaliśmy dedykowane środowisko testowe oraz nakreśliliśmy zasady przyszłej współpracy. „Kodeks” otwiera nasz bank na skuteczną i efektywną współpracę z młodymi firmami technologicznymi i zmienia zasady gry na linii korporacja – startup – dodaje Piotr Widacki.

Podczas konferencji Impact, do dyspozycji startupów będą m.in. eksperci z zakresu architektury i bezpieczeństwa IT oraz Zespół Cyfrowej Transformacji.

Dzięki wprowadzonemu „Kodeksowi”, startupy, które są zainteresowane wdrożeniem swoich rozwiązań, zrobią to znacznie szybciej i sprawniej we współpracy z ekspertami i pod opieką dedykowanego opiekuna. Ponadto, w ramach „Kodeksu” m.in. uproszczony został proces zakupowy dla nowych rozwiązań technologicznych, a także przygotowano wzory dokumentów na tzw. Proof of Concept.

„Kodeks Współpracy ze Startupami” jest konsekwencją konsultacji banku z młodymi firmami, które już współpracują z BGŻ BNP Paribas. Mając jednak na uwadze jak najlepsze zastosowanie dobrych praktyk ujętych w kodeksie, Zespół Cyfrowej Transformacji, zarządzany przez Piotra Widackiego, na bieżąco będzie prowadził konsultacje ze startupowym środowiskiem, by współpraca na linii korporacja – startup układała się jak najlepiej. Jak wygląda to w praktyce?

Sześć kroków do dobrej współpracy Banku ze startupem

  1. Sprawdzamy potrzeby technologiczne Banku

Sprawdzamy potrzeby Banku, ustalamy priorytety i wyznaczamy właściciela biznesowego, a następnie kompletujemy zespół i budżet do realizacji POC (Proof of Concept). W jego skład wchodzą przedstawiciele biznesu i IT. W drugiej kolejności rozpoczynamy komunikację aktualnego zapotrzebowania Banku. 

  1. Łączymy właścicieli biznesowych ze startupami

Przez około 2 tygodnie szukamy technologii na rynku (scouting), a zainteresowane startupy zapraszamy do kontaktu po adresem mailowym startupy@bgzbnpparibas.pl. Następnie pomagamy w przygotowaniu się do przyszłych rozmów, a wybrane startupy zapraszamy na spotkanie, m.in. w ramach Office Hours. Podpisujemy umowę o poufności (NDA). W trakcie spotkania, każdy startup ma 45 minut na odniesienie się do naszych potrzeb. 

  1. Pracujemy razem nad rozwiązaniem (warsztaty)

Kontynuujemy prace z wybranymi startupami i organizujemy warsztaty (6-8 godzin), na których pracujemy nad dopasowaniem rozwiązania. Następnie ustalamy zakres prac, harmonogram, planowane efekty (opis do POC), a także treść i warunki zamówienia dla startupu. Wspólnie kompletujemy dokumenty i pomagamy je uzupełnić. Podpisujemy jeden z uproszczonych wzorów umów na Proof of Concept.

  1. Testujemy rozwiązanie (POC)

W czwartym kroku testujemy wybraną technologię na środowisku testowym (sandbox). Czas, jaki jest potrzebny na testowanie rozwiązania, ustalamy indywidualnie.  Wyciągamy wnioski z POC i – jeśli są pomyślne – kontynuujemy prace. Ustalamy cele biznesowe (KPI) i precyzujemy zakres dalszych prac. 

  1. Wdrażamy najlepsze rozwiązania

Weryfikujemy aspekty bezpieczeństwa i zgodności z obowiązującymi regulacjami i wspólnie tworzymy tzw. business case. Zastanawiamy się wspólnie, jaki model płatności będzie najlepszy. Przedstawimy startupowi wzór umowy i bierzemy się do pracy. 

  1. Dbamy o relacje

Startupy rekrutuje Zespół Cyfrowej Transformacji. Firma, z którą decydujemy się współpracować, otrzymuje dedykowanego opiekuna. Pomagamy przejść startupom przez wszystkie etapy procesu, dajemy jasną i konkretną informację zwrotną. Zakładamy, że proces od Proof of Concept do właściwego wdrożenia zamykamy w kwartał (w zależności od poziomu skomplikowania technologii i zakresu jej wdrożenia do Banku). 

Szczegółowe informacje na temat zasad współpracy Banku BGŻ BNP Paribas ze startupami znajdują się na stronie internetowej Banku w zakładce startupy (www.bgzbnpparibas.pl/startupy). 

Zespół Cyfrowej Transformacji (Paulina Skrzypińska, Michał Miszułowicz) zarządzany przez Piotra Widackiego nieustannie poszukuje ciekawych pomysłów, których wdrożenie byłoby mocnym wsparciem dotychczasowych rozwiązań w Banku m.in. w zakresie AI, czy machine learning.

Do tej pory, w ramach organizowanych spotkań z cyklu tzw. Office Hours, eksperci banku przyjrzeli się ponad 100 rozwiązaniom z takich obszarów biznesowych jak: PSD2, antyfraudy, e-commerce dla branży moto, technologie dla sektora agro, rozwiązana z zakresu HR.

Startupy, zainteresowane współpracą z bankiem proszone są o kontakt pod adresem: startupy@bgzbnpparibas.pl

Izabela Tworzydło


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie