Instytuty naukowe

Bioaktywne więzadła nadzieją dla sportowców 

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie

Zerwane więzadło w kolanie to poważna kontuzja i długi okres rehabilitacji. Szansą na szybszy powrót pacjentów do zdrowia staną się syntetyczne, bioaktywne implanty opracowane przez zespół naukowców z Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Materiały, z których wytwarza się implanty, w tym także wiązadła, muszą spełniać szereg wymagań, muszą być m.in. nietoksyczne i biobezpieczne.

– Współcześnie do produkcji protez więzadłowych wykorzystuje się polimery naturalne lub syntetyczne. Innowacja w przypadku materiału proponowanego przez nasz zespół bazuje na dwóch unikalnych w skali światowej technologiach: zastosowaniu splotu włókien implantu o bardzo wysokiej wytrzymałości oraz pokrywaniu ultradźwiękowym sztucznych więzadeł nanocząstkami, które są składnikiem budulcowym kości i zębów. Dzięki temu po wszczepieniu więzadła dużo lepiej mocują się do kości pacjenta. Bioaktywność tego materiału polega na tym, że szybko integruje się on z tkankami i sprawniej tworzy nową tkankę kostną – mówi mgr inż. Julia Higuchi z Laboratorium Nanostruktur Instytutu Wysokich Ciśnień PAN.

Rehabilitacja po zerwaniu więzadła trwa zwykle kilkanaście miesięcy, co może znacznie wpłynąć na karierę sportowca. Rozwiązanie naukowców z IWC PAN może być stosowane przy zabiegach rekonstrukcyjnych więzadeł w celu odtworzenia właściwości i funkcji zniszczonych tkanek, ponieważ ścięgna i więzadła poddawane ciągłym obciążeniom i urazom często ulegają uszkodzeniu. Wynikiem tego jest niestabilność stawu i niebezpieczeństwo wystąpienia kolejnych uszkodzeń, dlatego decyzje o operacji rekonstrukcyjnej podejmuje się w zależności od wieku pacjenta i rodzaju jego aktywności fizycznej.

Pierwszym, zakończonym już etapem badań przedklinicznych, było badanie materiałów, z jakich tworzone będą implanty więzadeł. Ta faza zakończyła się wydaniem certyfikatu potwierdzającego, że wykorzystywane przez naukowców materiały są nietoksyczne i bezpieczne. Następnie naukowcy rozpoczęli współpracę z klinikami weterynaryjnymi i implanty przeszczepiano kontuzjowanym psom. Efekty były bardzo dobre, dlatego też właśnie ruszyła faza badań klinicznych.

– Wyselekcjonowani pacjenci są obecnie badani pod kątem możliwości bezpiecznego przeprowadzenia operacji. Sądzimy, że jeszcze w tym roku odbędą się pierwsze implantacje. Jeśli raport z badań klinicznych będzie pozytywny, będzie można pomyśleć o wprowadzaniu tych materiałów na rynek. To żmudny proces, wymagający dużych nakładów finansowych. Na szczęście otrzymaliśmy finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a perspektywa poprawy komfortu życia ponad 20 tys. potencjalnych pacjentów rocznie jest niezwykle motywująca – mówi mgr inż. Julia Higuchi.

Projekt NANOLIGABOND jest realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu to ponad 3 mln 200 tys. zł, a wartość dofinansowania wynosi ok. 2 mln 700 tys. zł.

JK

(Źródło: Laboratorium Nanostruktur IWC PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie