Badania

Biolodzy z UJ apelują w sprawie kryzysu klimatycznego

Opublikowano: 2019-07-12

forum akademickie
Źródło: www.uj.edu.pl

Rada Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wezwała naukowców, władze państwowe i samorządowe, a także wszystkich obywateli, do podjęcia natychmiastowych działań dotyczących największego wyzwania w dziejach ludzkości, czyli kryzysu klimatycznego i ekologicznego. Dalsze lekceważenie pogłębiającego się kryzysu zagraża całej ludzkiej cywilizacji – napisano w apelu.

Pierwszą składową kryzysu są globalne zmiany klimatu. Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatu w październiku 2018 roku ogłosił 6. raport, z którego wynika, że jeżeli w ciągu najbliższych 11 lat emisja gazów cieplarnianych nie ulegnie redukcji o 45%, to do około 2050 roku średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 2 stopnie Celsjusza ponad poziom sprzed epoki przemysłowej, co będzie miało katastrofalne skutki dla życia na Ziemi. Niestety, jak zauważają naukowcy z Wydziału Biologii UJ, raport ten – podobnie jak poprzednie – pozostaje w dużej mierze ignorowany. Produkcja jednego z gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla, dalej rośnie, a wraz z nią temperatura na Ziemi.

W maju ogłoszono raport Międzyrządowej Platformy Naukowo-Politycznej ds. Różnorodności Biologicznej i Usług Ekosystemowych (IPBES) traktujący o drugiej składowej kryzysu ekologicznego. Wynika z niego m.in., że milion gatunków zwierząt i roślin jest zagrożonych wyginięciem wskutek działań ludzkich. Przewodniczący IPBES Robert Watson mówił wówczas, że stan zdrowia ekosystemów, od których zależą ludzie i wszystkie inne gatunki, pogarsza się szybciej niż kiedykolwiek. Podkopujemy fundamenty naszych gospodarek, źródeł utrzymania, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i jakości życia na całym świecie.

Obydwa raporty niezbicie dowodzą, że kryzys klimatyczny i ekologiczny jest spowodowany działalnością człowieka – zauważają krakowscy badacze. Ich zdaniem, aby przeciwdziałać jego dalszej eskalacji, konieczne są niezwłoczne działania na szczeblach lokalnych, regionalnych, jak również globalnie. Niezbędne jest także podjęcie działań adaptujących, aby społeczeństwo i środowisko w jak najmniejszym stopniu ucierpiały wskutek pogarszających się warunków klimatycznych i ekologicznych.

Apelują więc, by wiedza na temat przyczyn i skutków kryzysu klimatycznego i ekologicznego:

  • była szeroko propagowana przez naukowców i innych ekspertów, tak, aby polskie społeczeństwo było świadome zagrożeń klimatycznych i ekologicznych oraz przygotowane do podjęcia niezbędnych działań;
  • była traktowana priorytetowo w programach edukacji na wszystkich poziomach;
  • była uwzględniana przy opracowywaniu w wszelkich planów i strategii dotyczących przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej.

Jednocześnie wyrazili swoje poparcie dla deklaracji Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie zmian klimatu , a także dla stanowiska Komitetu Geofizyki PAN dotyczącego postępującej zmiany klimatu.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie