Szkoły wyższe

Blisko 3 miliony złotych na dalszą cyfryzację UMCS

Opublikowano: 19.10.2017

forum akademickie

18 października w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”. Projekt o wartości 3 450 000 zł uzyskał najwyższą możliwą ocenę (100/100 możliwych punktów) oraz dofinansowanie na poziomie 85% (2 932 500 zł) w konkursie Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu UMCS planuje realizację dwóch zadań: utworzenie nowego systemu rekrutacyjnego dla kandydatów na studia oraz wdrożenie modułów zamówień publicznych i gospodarki materiałowej będących częścią istniejącego już Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią (SAP).

Nowy system rekrutacyjny będzie intuicyjnym i nowoczesnym portalem umożliwiającym pełną obsługę kandydatów na studia. Będzie również wspierał działania informacyjno-promocyjne UMCS i zarządzanie samym procesem rekrutacji. Dla kandydatów obcojęzycznych zostanie przygotowana tłumaczona na języki obce część portalu, przewidziano również dostosowanie treści dla osób niepełnosprawnych.

Powstanie modułów zamówień publicznych i gospodarki materiałowej będzie ostatnim etapem wdrożenia SAP na UMCS. Dzięki tym elementom systemu możliwe będzie składanie ofert w zamówieniach publicznych online przez podmioty zewnętrzne oraz informatyzacja procedur zakupowych i związanych z gospodarką magazynową.

Obydwa projektowane systemy zakładają wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, co znacząco przyczyni się nie tylko do uproszczenia i przyspieszenia procedur, ale także ograniczy koszty związane z obsługą dokumentacji papierowej. Projekt poprawi także dostępność informacji publicznych.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie: www.cyfrowy.umcs.pl.

Aneta Adamska


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie