Konkursy

Blisko 668 mln zł na projekty badawcze w konkursach NCN

Opublikowano: 2020-05-18

forum akademickie

Ponad 800 projektów o łącznej wartości blisko 668 milionów złotych wyłoniono właśnie w kolejnych konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA oraz w premierowym PRELUDIUM BIS. Finansowanie otrzymało średnio prawie 18% złożonych wniosków.

Wyniki konkursów ogłosiło Narodowe Centrum Nauki. Spośród złożonych 4524 wniosków, opiewających na kwotę ponad 3,2 mld zł, eksperci skierowali do finansowania 809 projektów o wartości 667 745 974 zł.

W pierwszej edycji skierowanego do doktorantów konkursu PRELUDIUM BIS, który jest wspólną inicjatywą NCN i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, spłynęło 255 wniosków, z czego 96 otrzymało finansowanie w łącznej wysokości prawie 47 mln zł. Rozpoczęcie finansowania nastąpi już od października tego roku. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez początkujących naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspieranie badaczy.

– PRELUDIUM BIS, który stanowi elitarną ścieżkę w ramach szkół doktorskich, to możliwość zdobycia stabilnego finansowania przez 4 lata przygotowywania rozprawy doktorskiej – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – W pierwszej edycji nieco zaskoczyła nas niższa, niż zakładaliśmy, liczba złożonych wniosków. Liczymy jednak, że z każdą kolejną zainteresowanie konkursem będzie rosło.

OPUS jest konkursem skierowanym do szerokiego grona odbiorców. Nie ma w nim ograniczeń co do etapu kariery naukowej lub doświadczenia w prowadzeniu badań. Tradycyjnie cieszył się ogromnym zainteresowaniem – wpłynęły 2133 wnioski na łączną kwotę niemal 2,2 mld zł. Po przeprowadzeniu procesu oceny eksperci zakwalifikowali do finansowania 350 projektów o wartości prawie 460 mln zł.

W konkursie PRELUDIUM o środki na badania mogą ubiegać się osoby, które nie posiadają jeszcze stopnia naukowego doktora, a temat projektu nie musi być powiązany z tematyką rozprawy doktorskiej. W osiemnastej edycji naukowcy złożyli 1146 wniosków na kwotę niemal 170 mln zł. Ostatecznie do finansowania zostało skierowanych 205 projektów o łącznym budżecie prawie 32 mln zł.

Adresatami konkursu SONATA są z kolei badacze posiadający stopień naukowy doktora, uzyskany od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W piętnastej edycji złożono 990 wniosków na łączną kwotę prawie 730 mln zł. Finansowanie otrzymało 9158 projektów o wartości niemal 130 mln zł.

MK, źródło: NCN

Listy rankingowe

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie