Szkoły wyższe

Blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po ukończeniu nauki

Opublikowano: 2017-07-10

forum akademickie

Tak wynika z najnowszych danych opublikowanych w ogólnopolskim systemie monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Badanie opracowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w oparciu o dane udostępnione przez ZUS. Jednoznacznie wskazują one, że absolwenci WSPiA, którzy ukończyli studia w 2015 r., najszybciej znajdują pracę, osiągają jedne z najwyższych zarobków i są najmniej narażeni na bezrobocie. Na uwagę zasługuje fakt, że blisko 90% absolwentów studiów magisterskich w WSPiA znajduje pracę po studiach.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego już po raz drugi przygotowało raport dotyczący Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych. Z opublikowanych danych jednoznacznie wynika, że ponad 86% absolwentów studiów II stopnia w WSPiA znajduje pracę po studiach. W przypadku jednolitych studiów magisterskich jest to prawie 82%, a po studiach pierwszego stopnia, po których większość osób kontynuuje naukę, prawie 65%. Są to jedne z najlepszych wyników wśród dużych uczelni z Podkarpacia.

Jak wypadają poszczególne kierunki studiów w tegorocznym raporcie?

Według danych przygotowanych przez MNiSW na podstawie informacji z ZUS absolwenci studiów II stopnia w WSPiA na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne znajdują pracę po około miesiącu od ukończenia studiów. W tym kryterium WSPiA znalazła się w pierwszej dziesiątce w Polsce. Z raportu wynika również, że objęci są oni niskim ryzykiem bezrobocia i mogą liczyć na średnią pensję w wysokości od 2500 do 2700 zł w pierwszym roku po studiach. W przypadku studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne absolwenci WSPiA zajmują drugie miejsce w regionie pod względem wysokości zarobków (ponad 2200 zł) oraz uzyskują jeden z niższych współczynników zagrożenia bezrobociem.

Z kolei absolwenci kierunku Administracja w WSPiA objęci są najniższym ryzykiem bezrobocia. Po studiach I stopnia znajdują pracę najszybciej w regionie – w czasie, krótszym niż miesiąc i mogą liczyć na pensję w wysokości ponad 2300 zł. Podobne zarobki osiągają absolwenci studiów II stopnia na kierunku Administracja, a ich czas poszukiwania pracy wynosi niecałe 2 miesiące po ukończeniu studiów.

Absolwenci kierunku Prawo w WSPiA uzyskują najwyższe zarobki z tytułu umowy o pracę – średnio prawie 2300 zł w pierwszym roku po studiach. Najszybciej w regionie znajdują pracę na etacie i są objęci najniższym ryzykiem bezrobocia.

Kierunki studiów w WSPiA najlepsze na Podkarpaciu

Wyniki badania Ekonomicznych Losów Absolwentów to kolejny dowód na to, że prowadzone przez WSPiA kierunki studiów są najlepsze na Podkarpaciu. Przypomnijmy, że również w najnowszym „Rankingu Kierunków Studiów”, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy” Administracja we WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej okazała się najlepszym kierunkiem studiów w Polsce i na Podkarpaciu wśród uczelni niepublicznych. WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa awansowała również na drugie miejsce wśród uczelni niepublicznych w najnowszym XI Rankingu Wydziałów Prawa „Dziennika Gazety Prawnej”. Uczelnia znalazła się także w pierwszej dziesiątce najlepszych polskich publicznych i niepublicznych uczelni kształcących prawników.

Przemysław Pawlak


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie