Życie akademickie

Bukowa aleja noblistki

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie

Aleję im. Marii Skłodowskiej-Curie otwarto w czerwcu w Ogrodzie Botanicznym w Warszawie. Tworzące ją buki odmiany czerwonolistnej posadzano 19 lat temu z okazji 100. rocznicy odkrycia dwóch pierwiastków promieniotwórczych – radu i polonu. Wówczas odbywały się w Polsce, pod patronatem ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, uroczyste obchody tego wydarzenia.

– Pomysł, aby goście, którzy przyjadą na uroczystości, posadzili pamiątkową aleję, by w ten sposób uczcić 100-lecie odkrycia polonu i radu przez małżonków Curie, wyraził w liście do ówczesnego prezesa PAN, prof. Leszka Kuźnickiego, 9-letni uczeń szkoły podstawowej Marcin Pawłowski – wspominał prof. Jerzy Puchalski z Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. – Prezes Kuźnicki zwrócił się z tą propozycją do mnie, a ja z wielkim entuzjazmem na to przystałem. Wyznaczyliśmy miejsce i wybraliśmy buki odmiany czerwonolistnej. Później często myślałem, jak by można było tę aleję oficjalnie otworzyć, uczcić. I tym roku, kiedy drzewa prezentują się już naprawdę okazale, nadarzyła się ta okazja.

Jest nią przypadająca w tym roku 150. rocznica urodzin uczonej. Uroczystego otwarcia alei dokonali: prof. Jerzy Duszyński prezes PAN, wiceprezesi – prof. Stefan Malepszy, prof. Edward Nęcka i prof. Paweł Rowiński, a także prof. Jerzy Puchalski, prof. Jerzy Błażejowski, prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Teresa Jurczyńska-Owczarek, przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów.

Zgromadzeni goście zostali zaproszeni do obejrzenia wystawy Maria Skłodowska-Curie i kwiaty, przygotowanej przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na „Pikniku naukowym z Marią” mogli m.in. posłuchać rozmowy Marii Skłodowskiej-Curie z Albertem Einsteinem, porównać ślady roślin sprzed milionów lat ze współczesnymi, sprawdzić, które popularne napoje są zdrowe dla organizmu człowieka, a także zagrać w grę inspirowaną książką Haremy. Skryty świat kobiet Orientu na starych pocztówkach poznany i opisany przez polskich podróżników, pielgrzymów, wagabundów i ekspatriantów.

Swoje stoiska prezentowały: Muzeum Ziemi PAN w Warszawie, Archiwum PAN w Warszawie, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Koło Naukowe Druku 3D.

Jk

(źródło: PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie