Badania

Centrum badań nad sztuczną inteligencją w Łodzi

Opublikowano: 2019-01-14

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

Przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęło działalność międzynarodowe Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. To pierwsza tego typu jednostka w Łodzi. 

Jak wynika z badań, 92% Polaków zna pojęcie sztucznej inteligencji, 53% ma do niej zaufanie, a 82% spodziewa się szerszego wykorzystania tego narzędzia. Obecnie niemal na każdym kroku możemy spotkać się z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji. Jak ten trend będzie się rozwijał? Jaki będzie jego wpływ na nasze życie? Odpowiedzi na te pytania naukowcy szukać będą w nowo powstałym międzynarodowym Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją. Naukowcy zajmą się w nim wpływem sztucznej inteligencji na zarządzanie i organizacje, zarządzaniem komunikacją i relacjami w mediach społecznościowych oraz na platformach cyfrowych, zarządzaniem przedsiębiorstwem cyfrowym i wirtualnym zespołem, cyberbezpieczeństwem oraz metodą redukcji ryzyka w środowisku internetowym, technologiami cyfrowymi i ich rolą w procesach zarządzania, strategiami pozyskiwania i analizy danych cyfrowych, ewolucją i rozwojem cyberspołeczeństwa. Specjaliści podejmą również takie zagadnienia jak: Homo Cyber Oeconomicus – nowy paradygmat człowieka, marketing w erze technologii cyfrowych, technologie cyfrowe – nowy wymiar edukacji, budowanie przewagi konkurencyjnej w dobie cyfryzacji, inteligencja przedsiębiorstw 4.0 i zmiany w modelach biznesowych oraz kultura cyfrowa.

Powstanie Centrum na Wydziale Zarządzania UŁ jest odpowiedzią na potrzeby zarówno biznesu, jak i studentów. Coraz więcej firm decyduje się na wykorzystanie sztucznej inteligencji w swojej działalności, budując na niej swoją przewagę konkurencyjną. Zwiększa się w związku z tym zapotrzebowanie na studentów z wiedzą biznesową, znających metody i potencjał tej nowej technologii – mówi dr Artur Modliński, kierownik centrum.

Główne cele nowej jednostki to prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych, organizacja konferencji, seminariów i warsztatów z udziałem ekspertów, publikowanie monografii, artykułów naukowych i analiz, pozyskiwanie środków na prowadzenie badań i rozwój infrastruktury badawczej oraz promowanie otwartej współpracy międzynarodowych ekspertów. Rada programowa centrum składa się z uznanych polskich naukowców i międzynarodowych ekspertów z Francji, Włoch, Rosji, Portugalii, Stanów Zjednoczonych oraz Łotwy – autorów wielu publikacji w renomowanych wydawnictwach oraz czasopismach naukowych, zarówno w tematyce Internetu rzeczy, sztucznej inteligencji, nowej komunikacji, rynku cyfrowego, nowoczesnych technologii, jak i nowych koncepcji zarządzania oraz marketingu.

Najbliższe planowane wydarzenia to międzynarodowa konferencja naukowa z zakresu cyberkomunikacji, a także seminaria obejmujące zagadnienia z marketingu cyfrowego, sztucznej inteligencji i zarządzania organizacją cyfrową.

Agnieszka Wołowiec

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie