Szkoły wyższe

Centrum Dronów na UAM

Opublikowano: 2019-07-24

forum akademickie
Źródło: UAM

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu planuje stworzyć Centrum Dronów. Będzie to pierwsza tego typu jednostka funkcjonująca na polskiej uczelni.

W ramach pozyskanego grantu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kupi kilka najwyższej jakości dronów. Nauką ich obsługi zajmą się specjalnie do tego celu przeszkoleni wykładowcy. Najpierw studenci będą jednak ćwiczyć na profesjonalnych symulatorach lotów.

– Wykorzystamy doświadczenia najlepszych amerykańskich uniwersytetów, które prowadzą od prawie 10 lat podobne centra przydatne do celów dydaktycznych, jak i szkoleniowych – mówi dr hab. Adam Szymaniak z WNPiD UAM.

W nadchodzącym roku akademickim warsztaty dronów zostaną wpisane w programy nauczania na kilku kierunkach prowadzonych na wydziale, m.in. bezpieczeństwie narodowym, zarządzaniu państwem, dziennikarstwie i komunikacji społecznej. Warsztaty będą miały charakter praktyczny – większość godzin przeznaczona zostanie na naukę latania, na początek na profesjonalnych symulatorach, później na zakupionych przez UAM dronach. Studenci po ukończeniu warsztatów będą mogli podejść do certyfikacji: VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronem w zasięgu wzroku; BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, czyli loty dronem poza zasięg wzroku.

Drony można wykorzystywać np. w dziennikarstwie do przekazania obrazu z innej perspektywy, jak i do działań militarnych oraz pozamilitarnych (np. akcje ratowniczo-poszukiwawcze czy monitorowanie terenu). W minionym roku akademickim udział w szkoleniach z obsługi dronów wzięli studenci Wydziału Historycznego UAM. Odbywały się one w ramach projektu „Humaniści – Profesjonaliści”.

Agnieszka Książkiewicz, źródło: UAM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie