Badania

Centrum Inżynierii Genetycznej otwarto we Wrocławiu

Opublikowano: 2018-11-29

forum akademickie

Analizy genotoksyczności (mutagenności) substancji bioaktywnych in vivo oraz badania onkologiczne i immunologiczne będą prowadzone w nowoczesnym Centrum Inżynierii Genetycznej, które otwarto na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. 

Wyposażenie Centrum w unikalną na Dolnym Śląsku infrastrukturę badawczą pozwala na hodowlę i prowadzenie badań biomedycznych – podstawowych i przedklinicznych – in vivo na modelach małych zwierząt, w środowisku wolnym od specyficznych patogenów i w rygorze dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).

– Wykorzystanie małych zwierząt laboratoryjnych jako modeli w badaniach biomedycznych jest na obecnym poziomie naszej wiedzy wciąż koniecznością – tłumaczy prof. Arkadiusz Miążek, dyrektor Centrum Inżynierii Genetycznej.

Badania takie są wymagane przy procedurach rejestracyjnych leków, biopreparatów, metod leczenia oraz określania bezpieczeństwa nowych materiałów (np. nanomateriałów), z którymi mają kontakt ludzie. Z drugiej jednak strony odbiór społeczny badań na modelach zwierzęcych jest negatywny, gdy chodzi o testowanie nowych leków. Stąd działalność Centrum Inżynierii Genetycznej musi być poddana restrykcyjnym rygorom jakości, zgodności z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej, dobrej praktyki laboratoryjnej oraz ciągłej troski o wdrażanie zasad 3R: zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia. Wszystkie te działania minimalizują liczbę wykorzystywanych zwierząt oraz ich cierpienie.

Naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu mają wieloletnie doświadczenie w zastosowaniu technik inżynierii genetycznej do tworzenia zmodyfikowanych genetycznie komórek i zwierzęcych modeli badawczych. Obecnie we współpracy z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich prowadzone są badania nad mechanizmami molekularnymi oporności na chemioterapię komórek raków piersi. Trwają także badania nad biologią limfocytów T, chorobami neurodegeneracyjnymi i chorobami otępiennymi wspólnie z Instytutem Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz Uniwersytetem Wrocławskim.

– Przed otwarciem centrum dużo czasu i środków poświęciliśmy na szkolenie naszych pracowników w najlepszym laboratorium referencyjnym w USA – Jackson Laboratory, które co roku prowadzi praktyczne szkolenia z wykonywania, często bardzo skomplikowanych, zabiegów chirurgicznych na zwierzętach. Chodzi o to, żeby nie szukać najlepszego sposobu wykonywania znanych procedur, lecz wykonywać je wedle najlepszych wzorców, bez zadawania zwierzętom niepotrzebnego bólu i stresu– mówi dyrektor centrum.

Centrum Inżynierii Genetycznej UPWr będzie również miejscem szkolenia studentów i doktorantów, a doświadczenie naukowców w przeprowadzaniu badań będzie wykorzystywane do optymalizacji badań zlecanych przez kontrahentów.

Źródło: UPWr.


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie