Szkoły wyższe

Centrum Symulacji Medycznej otwarto na Uniwersytecie Rzeszowskim

Opublikowano: 2020-02-24

forum akademickie
Fot. Michał Święcicki

Na Uniwersytecie Rzeszowskim uruchomiono Centrum Symulacji Medycznej. Jednostka jest częścią Kolegium Nauk Medycznych.

Centrum Symulacji Medycznej, ulokowane w dawnym budynku Instytutu Fizjoterapii, ma prawie 3 tys. metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. W pierwszej kolejności oddano II piętro, które zostało zaadaptowane w celu kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych. Powstały sale symulacyjne niskiej, pośredniej i wysokiej wierności oraz sale przeznaczone między innymi do opieki położniczej, opieki pielęgniarskiej, sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych – sala porodowa czy też sala do kształtowania umiejętności technicznych. Sale wysokiej wierności zostały wyposażone w niezbędny nowoczesny sprzęt medyczny, tj. defibrylatory, respiratory, kardiomonitory oraz zaawansowane technologicznie symulatory pacjentów w różnym wieku. Symulatory te dają możliwość wykonywania badań w czasie rzeczywistym, prezentując różne funkcje fizjologiczne, reakcje na bodźce, zmiany osłuchowe, a przez to również możliwość wywołania różnego rodzaju objawów chorobowych według ułożonego scenariusza symulacyjnego. W sali opieki położniczej  wyposażonej w zaawansowany symulator porodowy studenci mają możliwość doskonalenia umiejętności praktycznych techniki odbioru porodu. Sale pośredniej i niskiej wierności wyposażone są fantomy oraz trenażery mające na celu doskonalenie umiejętności technicznych.

Sale symulacyjne dzięki wyposażeniu w system audio-video umożliwiają rejestrowanie scenariuszy symulacyjnych. Tak nagrana sesja symulacyjna następnie jest szczegółowo omawiana z uczestnikami symulacji w salach przygotowanych do debriefingu – omówienia i analizy zajęć, wyposażonych w sprzęt multimedialny.

Oprócz tego Centrum posiada także sale przystosowane do przeprowadzenia egzaminu OSCE – obiektywny strukturyzowany egzamin kliniczny (Objective Structured Clinical Examination). Egzamin OSCE pozwala ocenić stopień osiągnięcia efektów kształcenia w zakresie umiejętności praktycznych zdobytych w całym toku studiów.

W najbliższym czasie zostanie zaadoptowane i wyposażone I piętro oraz parter, dając możliwość kształcenia także kierunku lekarskiego w wyspecjalizowanych salach, jak na przykład pracowni do nauki umiejętności chirurgicznych czy sali Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) – pediatryczna. Remontowi zostanie poddana także kondygnacja na poziomie -1 (piwnice), gdzie znajdować się będzie między innymi sala środowiskowa i symulator karetki, umożliwiający odtworzenie warunków działania zespołu karetki oraz różnych warunków środowiskowych.

Projekt „SIMhealth – pielęgniarstwo i położnictwo XXI wieku. Rozwój kształcenia praktycznego pielęgniarek i położnych z wykorzystaniem Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Jego całkowita wartość to 4,1 mln zł, a dofinansowanie wyniosło blisko 3,5 mln zł.

Na wart 13,5 mln zł projekt „WCSM – edukacja medyczna z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej –program rozwojowy Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego” uczelnia otrzymała z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 prawie 11,4 mln zł.

źródło: URz

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie