Szkoły wyższe

Centrum Symulacji Medycznej UZ z rekomendacją SESAM

Opublikowano: 2019-04-08

forum akademickie
Fot. Kazimierz Adamczewski

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, jako pierwsze w Polsce, otrzymało rekomendację Stowarzyszenia Europejskich Centrów Symulacji Medycznej (Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, SESAM).

Zielonogórskie MCSM jest jednostką Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu. Jego tworzenie rozpoczęto w 2017 roku, a inauguracja działalności odbyła się 23 stycznia 2019 roku. W lutym przeprowadzono pierwsze zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku pielęgniarskiego. Wcześniej przeprowadzono pierwsze podstawowe kursy z zakresu metodologii symulacji medycznej dla pielęgniarek, które obecnie nauczają w centrum symulacji. W całym 2018 i w pierwszym kwartale 2019 roku w MCSM zorganizowano 12 kursów: wprowadzenie do symulacji medycznej, kursów egzaminowania OSCE, kursy z zakresu niskiej i pośredniej wierności.

Centrum posiada jedną salę wysokiej jakości z trzema symulatorami pacjenta (pacjenta dorosłego, dziecka oraz niemowlęcia), pracownię umiejętności technicznych, pracownię podstawowych umiejętności pielęgniarskich, salę do debriefingu, salę BLS (podstawowej pomocy medycznej)  i ALS (zaawansowanej pomocy medycznej) oraz 2 sale do przeznaczone do egzaminu OSCE. Zespół liczy 4 instruktorów symulacji medycznej, 2 techników i 8 nauczycieli przeszkolonych w zakresie metodologii symulacji medycznej.

Na pomysł, by zabiegać o rekomendację SESAM wpadła Agnieszka Żeromska-Michniewicz, kierownik MCSM UZ.

– Od początku myślałam, żeby po uruchomieniu naszego centrum zgłosić je do SESAM i aplikować o dołączenie do centrów symulacji medycznej rekomendowanych przez tę organizację. Centrum, żeby zaliczyć je do międzynarodowej sieci centrów symulacji medycznej, musi funkcjonować, być wyposażone w odpowiedniej jakości sprzęt do symulacji medycznej oraz sprzęt medyczny, posiadać wykwalifikowaną kadrę instruktorską oraz techniczno-informatyczną, prowadzić zajęcia metodą symulacji medycznej oraz aktywnie uczestniczyć w zakresie rozpowszechniania nauczania metodą symulacji medycznej poprzez organizowanie konferencji, warsztatów, zawodów symulacji medycznej, podnoszenie kwalifikacji kadry instruktorskiej, techniczno-informatycznej oraz managerskiej, współpracę z innymi centrami symulacji medycznej z kraju i zagranicy – mówi Agnieszka Żeromska-Michniewicz.

Na co dzień zespół MCSM doskonali swoje umiejętności uczestnicząc w konferencjach i warsztatach (Sesam 2017, Forum Edukacji Medycznej w Krakowie, Międzynarodowa Konferencja organizowana każdego roku przez Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi). W 2018 roku zespół MCSM zorganizował również pierwszą konferencję symulacji medycznej EXPO. To wydarzenie wejdzie na stałe do kalendarza konferencji Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UZ. MCSM współpracuje z Wojskowym Ośrodkiem Kształcenia Medycznego w Łodzi, Collegium Medicum UJ w Krakowie, centrami symulacji w Gdańsku, Poznaniu, Kielcach oraz Rzeszowie. Z tymi dwoma ostatnimi zielonogórskie MCSM zorganizuje wkrótce zawody symulacji medycznej.

Źródło: UZ

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie