Szkoły wyższe

Certyfikat ERIC dla WUM

Opublikowano: 2019-03-13

forum akademickie

Warszawski Uniwersytet Medyczny otrzymał certyfikat europejskiej organizacji badawczej ERIC (European Research Initiative on Chronic Lymphocytic Leukemia) do badania mutacji w genie TP53 zaawansowaną technologią NGS (z ang. next-generation sequencing).

WUM jest jedynym ośrodkiem w Polsce posiadającym certyfikaty na takie badanie dwiema metodami: oprócz NGS, także klasycznym sekwencjonowaniem Sangera. Badania genetyczne są przeprowadzane przez dr. Tomasza Stokłosę i jego zespół z Zakładu Immunologii we współpracy z zespołem prof. Rafała Płoskiego z Zakładu Genetyki Medycznej.  Dzięki wdrożonej technologii NGS i zdobytym certyfikatom, WUM włączył się w projekt obserwacyjny Polskiej Grupy ds. Białaczek Dorosłych (PALG) „Ocena genetycznych i immunologicznych czynników rokowniczych i predykcyjnych odpowiedzi na leczenie chorych z oporną i nawrotową przewlekłą białaczkę limfocytową, w szczególności leczonych inhibitorami receptora B-komórkowego” koordynowanym przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii, w zakresie nowoczesnych badań genetycznych.

Organizacja ERIC koordynuje badania kliniczne i podstawowe oraz promuje nowoczesną diagnostykę i prowadzi działania edukacyjne w przewlekłej białaczce limfocytowej (PBL). Jest to najczęstszy nowotwór układu krwiotwórczego u dorosłych w Europie i Ameryce Płn., którego patogeneza polega na niekontrolowanym rozroście limfocytów B. Wczesne wykrycie aberracji w genie TP53 w PBL jest niezwykle istotne, gdyż sytuuje chorego w grupie wysokiego ryzyka ale jednocześnie umożliwia włączenie nowoczesnej terapii celowanej.

Źródło: WUM

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie