Życie akademickie

Cyfryzacja na polskich uczelniach – raport

Opublikowano: 2019-10-16

forum akademickie
Źródło: www pixabay.com

Nie przypominają o zbliżających się terminach egzaminów ani o zmianach w planie zajęć. Nie umożliwiają też dostępu do elektronicznego indeksu. Powinny ulec zmianie – tak o systemach informatycznych na swoich uczelniach wypowiedziało się 2/3 studentów biorących udział w badaniu przeprowadzonym przez Centrum Analiz NZS. 

Czy w szkołach wyższych możliwe jest załatwienie sprawy bez wizyty w dziekanacie? Mogłoby się wydawać, że w dobie rozwoju nowoczesnych technologii, nie powinno to nastręczać zbyt wielu problemów. Podobnie jak proces rekrutacji, wybór przedmiotów, dostęp do aktualnego planu zajęć, ocen i zaliczeń. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Eksperci Niezależnego Zrzeszenia Studentów sprawdzili jak faktycznie wygląda poziom cyfryzacji na uczelniach w Polsce. W badaniu wzięło udział 529 osób z 58 uczelni w całej Polsce. Co czwarty z ankietowanych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim. Poza największymi ośrodkami, takimi jak: Warszawa, Kraków czy Poznań w badaniu wzięli udział respondenci z mniejszych miast, takich jak Tarnów, Toruń, Olsztyn, Zielona Góra czy Siedlce.

Wbrew obiegowym opiniom studenci pozytywnie wypowiadali się o pracy stacjonarnego dziekanatu w swojej uczelni. Takie zdanie wyraziło około 60% osób, a tylko co piąta miała odmienne zdanie. Inaczej prezentowały się wyniki w odniesieniu do cyfrowej formy administracji. Nieznacznie większa część ankietowanych (46%) nie była zadowolona z funkcjonowania systemu (pozytywnie nastawionych było 41%). Jak tłumaczą autorzy badania, wynika to przede wszystkim z faktu, że systemy informatyczne na uczelniach nie działają w odpowiedni sposób: nie przypominają o zbliżających się egzaminach (77% wskazało, że ta funkcjonalność nie jest obecna w systemie, a powinna być), nie przypominają o zmianie terminu lub odwołaniu zajęć (70%) i nie umożliwiają dostępu do elektronicznego indeksu (60%).

Z badań wynika, że najczęściej systemy informatyczne udostępniają informacje dotyczące toku studiów (60% wskazań). Co ciekawe, 15% respondentów wskazuje, że nie ma cyfrowego dostępu do podstawowych danych na temat swoich studiów, a jeden na czterech uważa, że element ten nie działa prawidłowo. Istotna, szczególnie z punktu widzenia pierwszych roczników, wydaje się być kwestia związana z elektronicznym dostępem do planu studiów. W tym przypadku zaledwie 36% studentów wskazało, że system posiada taką funkcję i działa ona prawidłowo.

Połowa uczestników badania wskazała, że nauczyciele akademiccy, pomimo takiej możliwości, nie korzystają z systemów informatycznych do komunikacji. „Wywołuje to wśród studentów frustrację, ponieważ niezbędne narzędzia są obecne, a brakuje chęci i zaangażowania osób, dla których zostały stworzone. Dodatkowo, wciąż w dużej liczbie uczelni nie ma możliwości składania wniosków o stypendium rektora lub socjalne, a także o miejsce w domu studenckim” – czytamy w raporcie NZS. Nic zatem dziwnego, że aż 2/3 studentów odpowiedziało, ze system elektroniczny na ich uczelni powinien ulec zmianie. Stawia to poziom cyfryzacji na uczelniach w Polsce w bardzo niekorzystnym świetle – gorzko konstatują autorzy badania.

Mimo że tych odpowiedzi było zdecydowanie mniej, respondenci potrafili też wymienić pozytywne strony cyfryzacji. Wskazywano, że komunikacja studentów z wykładowcą odbywa się drogą elektroniczną: poprzez maile z uczelnianego systemu wirtualnego (61%), dzięki pomocy grupowej (57%) lub prywatnej (56%) skrzynki mailowej. Większość studentów ma także dostęp do dobrze funkcjonujących narzędzi zawierających informacje o toku studiów (60%). Drugą najczęściej występującą funkcją w tej kategorii był dostęp do planu zajęć – w sposób prawidłowy działał on u 36% respondentów. W badaniu zapytano także o możliwość załatwienia sprawy przez smartfona. Około jedna czwarta ankietowanych odpowiedziała, że ich uczelnia posiada aplikację mobilną, jednak niemal połowa zadeklarowała, że nie użyła jej nigdy lub tylko raz w życiu.  „Przyczyny tego zjawiska mogą być różnorodne: być może aplikacje są niefunkcjonalne lub niskiej jakości, mogą też nie być dostępne na wszystkie systemy operacyjne na smartfonach. Niewykluczone także, że zwyczajnie nie odpowiadają one potrzebom studentów” – przypuszczają eksperci NZS.

Pytani o dodatkowe uwagi odnośnie elektronicznego systemu na swoich uczelniach studeni wymieniali najczęściej konieczność dodania kontaktów mailowych do poszczególnych wykładowców, gdyż poszukiwanie ich na stronach internetowych uczelni lub wydziałów jest uciążliwe i często nieskuteczne. Wskazywano także na potrzebę ustandaryzowania działań na linii student-wykładowca, tak by komunikacja odbywała się w jednolitej dla wszystkich formie i nie powodowała chaosu. Część respondentów zwracała uwagę na problem z dostępem do informatycznego systemu na ich uczelniach, co może być spowodowane złym stanem infrastruktury cyfrowej. Problem ten jest dla studentów szczególnie uciążliwy, gdy trwa sesja lub muszą wykonać jakieś działanie w systemie (np. pobrać plik w celu wykonania ćwiczenia), a ten odmawia posłuszeństwa. Pojawiały się też wskazania, że powinna nastąpić integracja wszystkiego, co związane z uczelnią w jednym systemie elektronicznym oraz zmuszenie wykładowców, by go używali (część studentów musi dopraszać się np. o wpisanie ocen do elektronicznego dziennika).

Cyfryzacja na polskich uczelniach wymaga sprawnej i gruntownej przebudowy, która usprawniłaby znacznie życie na uczelni zarówno studentom, nauczycielom akademickim, jak i pracownikom administracyjnym – podsumowują na koniec autorzy raportu.

MK, źródło: NZS

Cyfryzacja na polskich uczelniach – raport Centrum Analiz NZS

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie