Konferencje

Cyfryzacja uczelni i e-administracja

Opublikowano: 2020-06-01

forum akademickie

Cyfryzacji uczelni i e-administracji poświęcone będzie kolejne webinarium organizowane przez Fundację Rektorów Polskich wraz z PCG Academia, przy wsparciu  Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i pod patronatem Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Koronawirus dotyka szkoły wyższe w ich działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej. Władze rektorskie stają zatem przed koniecznością realizacji kluczowych procesów dla funkcjonowania uczelni w zupełnie nowych warunkach. Webinaria, których patronem medialnym jest „Forum Akademickie”, są doskonałą platformą wymiany doświadczeń i upowszechniania dobrych praktyk w gronie przedstawicieli uczelni (m.in. rektorów, prorektorów, kanclerzy, dziekanów, osób pełniących funkcje kierownicze), interpretacji obecnie obowiązujących przepisów prawnych czy formułowania wspólnego stanowiska w sprawie reguł systemowych, dotyczących działania uczelni oraz aspiracji i obaw członków jej wspólnoty.

Już w najbliższy czwartek, 4 czerwca o godz. 13:30, odbędzie się szóste webinarium, w trakcie którego zaproszeni eksperci będą dyskutować na temat cyfryzacji uczelni oraz e-administracji, a także wymieniać się doświadczeniami i przekazywać dobre praktyki. Spotkanie poprowadzą: prof. Jerzy Woźnicki i prof. Łukasz Sułkowski, a zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli:

  • dr hab. Regina Lenart, prof. UJ – Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński,
  • dr Andrzej Kurkiewicz – zastępca dyrektora w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
  • dr inż. Jarosław Protasiewicz – dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Webinarium zaplanowano na najbliższy czwartek 4 czerwca o godz. 13:30. Rejestracja za pomocą formularza na stronie: www.pcgacademiawebinaria.pl. Tam też znajdują się szczegóły dotyczące kolejnych webinariów.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie