Konferencje

Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje

Opublikowano: 2020-02-13

forum akademickie
Źródło: www.pixabay.com

W dniach 6–8 maja w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w ramach cyklu „W świecie widowisk” odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona sztuce cyrkowej.

Badania nad cyrkiem nie mają w Polsce ugruntowanej pozycji, a jeśli już są podejmowane, to jako uzupełnienie historii kultury popularnej, antropologii widowisk, performatyki, animal studies, studiów miejskich czy filmoznawstwa. Cyrk został niemal całkowicie zdeprecjonowany również w aktualnie obowiązujących, wciąż powielanych hierarchiach i dystynkcjach kulturowych. Tymczasem przeobrażenie się luźnego zbioru „sztuk cyrkowych”, kuglarstwa i dell’arte w wyrazistą instytucję nowożytnego cyrku i w autonomiczną dziedzinę sztuki było jedną z cezur formowania się modernitas w obrębie nowoczesnej kultury miejskiej. Umieszczany zazwyczaj najniżej w hierarchii sztuk lub z nich rugowany, cyrk pełnił równocześnie rolę inspirującego repozytorium form. Funkcjonował doraźnie jako laboratorium technologicznych innowacji czy quasi-instytucja edukacyjna. Prekursorsko propagował wzorce nowoczesnego życia: mobilności społecznej, treningu fizycznego i estetyk cielesności, kultu celebrytów i superbohaterów. Odegrał znaczącą rolę w powstaniu nowoczesnych mediów i profesjonalnego sportu.

W zamyśle organizatorów konferencja „Cyrk: genealogie, imaginaria, translacje” ma przynieść odpowiedź na pytanie o pozycję cyrku w środkowoeuropejskiej odmianie nowoczesności. „Z jednej strony był on instytucją życia społecznego, podlegającą przeobrażeniom, posiadającą swoją, niedostatecznie opisaną i udokumentowaną, bogatą historię związaną z konkretnymi ludźmi i miejscami. Z drugiej – stanowił rozrastające się wraz z upływem czasu imaginarium: archiwum form, wyobrażeń, wzorców kulturowych, typów symbolicznych i praktyk kulturowych. Cyrk odcisnął swój ślad we wszystkich odmianach sztuk, w każdym niemal rodzaju produkcji artystycznej. Jego cywilizacyjna i kulturowa pozycja opierała się na dynamicznych, niepokojących paradoksach: była wpływowa i marginalna, wzbudzała fascynację, a jednocześnie pogardę” – czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Zaproszenie do udziału w konferencji organizatorzy kierują do badaczy teatru, filozofów, historyków, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, medioznawców i przedstawicieli innych dziedzin zajmujących się w różnych kontekstach sztuką cyrkową. Wśród proponowanych tematów są m.in.: „Cyrk w perspektywie archeologii mediów”, „Nienapisana historia cyrku w Europie Środkowo-Wschodniej”, „Cyrkowe mikrohistorie, historie lokalne, historie osobiste”, „Cyrkowe języki i formy (przestrzeń, muzyka, obraz)”, „Teatralność cyrku – cyrk w teatrze”, „Cyrk u narodzin filmu, tańca współczesnego, kabaretu”, „Cyrk a sport”, „Religijne korzenie cyrku, cyrk a rytuał”, „Publiczność w cyrku”, „Nieoczywiste związki cyrku z karnawałem, ludyczność cyrku”.

Międzynarodowa konferencja naukowa odbędzie się w dniach 6–8 maja. Zgłoszenia abstraktów przyjmowane są do 16 marca, a potwierdzenie udziału należy zgłosić do 23 marca. Organizatorzy: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Szczegóły: https://www.instytut-teatralny.pl.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie