Instytuty naukowe

Czy z polskich lasów zniknie 75% drzew?

Opublikowano: 2019-09-16

forum akademickie
Źródło: pl.wikipedia.org

W mediach pojawiają się ostatnio katastroficzne wieści o tym, że drzewa w polskich lasach giną. – Nie grozi nam wylesienie, tylko wyparcie jednych gatunków przez inne, a w konsekwencji rewolucyjna zmiana ekosystemów – wyjaśnia dr hab. Andrzej M. Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN.

Sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski i brzoza brodawkowata zajmują obecnie 75% powierzchni lasów w Polsce, ale właśnie te cztery gatunki są najbardziej wrażliwe na globalny wzrost temperatury i jego pośrednie następstwa.

– Postępujące zmiany klimatu sprawią, że wspomniane drzewa zaczną tracić swoje optimum klimatyczne w naszym regionie, a w konsekwencji znikać z polskich lasów. Wraz z nimi wymrą setki gatunków roślin, zwierząt i grzybów. To rewolucyjna zmiana dla ekosystemów i zatrważający scenariusz – tłumaczy dr Jagodziński.

Drzewostany złożone z gatunków wrażliwych na zmiany klimatu będą więc stopniowo zamierać, ale czy to oznacza, że zniknie blisko trzy czwarte lasów?

– Nie, jest to zbyt duże uproszczenie. Nie grozi nam wylesianie, tylko drastyczna zmiana szaty roślinnej. Przyroda, ale też leśnicy, będą wprowadzać do lasów gatunki lepiej dostosowane do zmieniających się warunków środowiskowych – prognozuje dr Jagodziński. – Zmieni nam się zdecydowanie szata leśna. W miejsce drzewostanów sosnowych czy świerkowych rosnących na żyznych siedliskach leśnicy już teraz wprowadzają np. dęby, buki, lipy i klony, czyli takie gatunki drzew, dla których te warunki są optymalne.

JK

(Źródło: ID PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie