Czym jest wspólnota akademicka?

Opublikowano: 11.06.2018

forum akademickie

Wspólnota akademicka to również wspólnota ludzi niespieszących się, rozumiem przez to brak pogoni za publikacjami i unikanie „punktozy” – mówi prof. Tadeusz Sławek, literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego, jeden z uczestników utworzonego w Uniwersytecie Łódzkim Kolegium Refleksji Humanistycznej im. prof. T. Kotarbińskiego. 

Profesor Tadeusz Sławek zasiada również w Kapitule Konkursu im. prof. T. Kotarbińskiego. To właśnie w trakcie ostatnich trzech lat, gdy wybierano najwybitniejsze prace z zakresu nauk humanistycznych, powstało zintegrowane ze sobą środowisko naukowców z całej Polski, które zaczęło dyskusję o kondycji, problemach i wyzwaniach, jakie stoją przed polskim systemem szkolnictwa wyższego.

Kolegium Refleksji Humanistycznej, któremu patronuje również postać pierwszego rektora UŁ, po raz pierwszy spotkało się na oficjalnym posiedzeniu w kwietniu 2018 r. Profesor Tadeusz Sławek nie mógł w nim uczestniczyć osobiście. Dlatego jego wystąpienie zostało zarejestrowane wcześniej i zaprezentowane na początku dyskusji.

W wystąpieniu prof. Sławka jest jednak tyle ważnych wątków dotyczących nauki, badań i przyszłości uniwersytetu, że pozostaje wciąż aktualne również teraz, a może szczególnie teraz.

Wystąpienie prof. Tadeusza Sławka

Paweł Śpiechowicz


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie