Instytuty naukowe

Dieta żubrów z Puszczy Białowieskiej

Opublikowano: 2019-08-23

forum akademickie
Źródło: www.lasy.gov.pl

Malina i grab, kukliki, jaskry, wiązówka błotna, pokrzywa, tojeści i dąb – to najchętniej jedzą żubry z Puszczy Białowieskiej. Dietę tych zwierząt, dzięki nowoczesnym badaniom DNA, sprawdzili naukowcy z Instytutu Biologii Ssaków PAN we współpracy z kolegami z Francji i USA.

Od wiosny do jesieni, czyli w okresie niezakłóconym zimowym dokarmianiem, naukowcy zbierali próbki kału żubrów. Następnie wyizolowali z nich roślinne DNA, a dzięki metodzie tzw. metabarkodingu oznaczyli gatunki na podstawie krótkich sekwencji DNA (czyli tzw. barkodów). W ten sposób uzyskali ponad 3,6 mln fragmentów sekwencji DNA roślin, które poddali analizie bioinformatycznej. Okazuje się, że badane żubry zjadały rośliny reprezentujące aż 105 gatunków. Najczęściej były to liście drzew i krzewów (59%) oraz rośliny zielne (34%). Trawy i turzyce pojawiały się rzadko. Najchętniej jednak żubry jedzą maliny i grab. Stanowiły one jedną trzecią sekwencji DNA roślin i występowały w ponad 80% próbek kału. Innymi gatunkami częściej zjadanymi przez żubry były kukliki, jaskry, wiązówka błotna, pokrzywa, tojeści i dąb.

Różnorodność roślin zjadanych przez żubry uzależniona jest od ilości biomasy roślinnej i najwyższa w miesiącach letnich. W tym okresie żubry zjadały miesięcznie nawet 40 różnych gatunków roślin. Dużym zaskoczeniem dla naukowców był fakt, że byki i krowy żubra odżywiały się bardzo podobnym zestawem roślin, choć różnią się rozmiarami ciała i przez znaczną część roku żyją osobno.

Zdaniem naukowców żubry poradziły sobie w lasach właśnie dzięki elastycznej strategii żerowania. Zostały zmuszone do życia na terenach leśnych na skutek zmian środowiskowych i wzrastającej presji człowieka, mimo iż historia ewolucyjna i cechy morfologiczne, np. szeroki pysk i zęby o wysokich koronach, wskazują na przystosowanie żubra do środowisk bardziej otwartych oraz diety z dużym udziałem roślinności trawiastej. Zmiany w diecie są więc efektem przystosowania się do życia w środowisku leśnym, zwłaszcza, że po wyginięciu żubra na początku XX w. jego populacje były odtwarzane w środowiskach leśnych.

JK

(Źródło: IBS PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie