Szkoły wyższe

Dla przyszłych licencjatów, inżynierów i magistrów

Opublikowano: 2017-06-12

forum akademickie

12 czerwca 2017 r. rozpoczyna się rekrutacja na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Nowi studenci będą mogli kształcić się na „starych”, sprawdzonych kierunkach I stopnia, jednak wiele z nich będzie miało nowe i atrakcyjne specjalności, jak mechatronika na mechanice i budowie maszyn lub odnowa biologiczna na wychowaniu fizycznym. Kandydaci na studia II stopnia mają do wyboru filologię, zarządzanie i inżynierię produkcji oraz zdrowie publiczne. Trzeba jednak dodać, że nabór na zdrowie publiczne ruszy dopiero po zatwierdzeniu wniosku przez MNiSW.

Nowe propozycje służą dostosowaniu oferty do zainteresowania i potrzeb młodzieży naszego regionu oraz wymogów rynku pracy. Obecne działania uczelni zmierzają również do tego, by absolwenci wszystkich kierunków po studiach, zarówno licencjackich, jak i inżynierskich, mogli kontynuować naukę na studiach magisterskich w PWSZ w Koninie.  W najbliższym roku akademickim konińska uczelnia proponuje studia na 15 kierunkach I stopnia i trzech – II stopnia.

Jak zostać studentem PWSZ w Koninie? Najpierw kandydaci rejestrują się drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.pwsz.konin.edu.pl. Po wypełnieniu elektronicznego formularza, w którym należy zadeklarować wybrany kierunek/kierunki, zostanie wygenerowane podanie o przyjęcie na studia i druk opłaty rekrutacyjnej, które należy wydrukować. Po uiszczeniu opłaty (85 zł za jeden kierunek) oraz wypełnieniu i podpisaniu formularza, oba dokumenty należy dostarczyć do Centrum Rekrutacji i Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie, które od początku naboru będzie działać przy ul. Wyszyńskiego 3C ‒ w holu Biblioteki im. prof. Mariana Walczaka.

Dalsze szczegóły postępowania rekrutacyjnego i kwalifikacyjnego znajdują się na stronie http://www.pwsz.konin.edu.pl/rekrutacja-pwsz.

Wszelkie pytania można też zadać na uczelnianym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/pwszkonin/ lub skorzystać z mobilnego informatora na tablecie, smarfonie i w telefonie  www.m.pwszkonin.pl.

aria


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie