Szkoły wyższe

Dobra współpraca

Opublikowano: 2017-07-03

forum akademickie

Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza zawarła porozumienie o współpracy z 3. Podkarpacką Brygadą Obrony Terytorialnej w Rzeszowie. Ze strony uczelni dokument parafował jej rektor prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, drugą stronę reprezentował dowódca brygady w Rzeszowie płk dypl. Arkadiusz Mikołajczyk.

Celem przyświecającym umowie jest zaangażowanie studentów, pracowników uczelni, a także lokalnych społeczności w działalność w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej. Zainteresowane podmioty zmierzać mają w ramach podpisanego kontraktu do uzyskania społecznej aprobaty dla prowadzonej przez nasze państwo polityki obronnej, planowane jest także kształtowanie pozytywnego wizerunku Wojsk Obrony Terytorialnej oraz pozyskiwanie kandydatów chętnych do służby w 3. Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Bilateralna współpraca zakłada ponadto krzewienie postaw patriotycznych, promocję osiągnięć uczelni i brygady, inicjowanie działań popularyzujących służbę wojskową, a także organizowanie wspólnych akcji mających na celu służbę na rzecz lokalnej społecznej oraz wzmocnienie przekazu dotyczącego idei wychowania patriotycznego w społeczeństwie.

az

(źródło: w.prz.edu.pl)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie