Konkursy

Doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ze stypendium im. Anny Pasek

Opublikowano: 2019-05-08

forum akademickie
Źródło: archiwum prywatne

Krzysztof Wolski, doktorant w Instytucie Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu został tegorocznym laureatem stypendium im. Anny Pasek. 

W jedenastej edycji konkursu promującego najzdolniejszych doktorantów polskich jednostek naukowych laureatem został Krzysztof Wolski, doktorant III roku w Instytucie Inżynierii Środowiska UPWr. Główny obszar jego zainteresowań oraz aktywności naukowej to hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin oraz modelowanie hydrologiczne typu opad-odpływ. Celem nagrodzonego projektu jest wykazanie zmian w kształtowaniu się odpływu wód (ze szczególnym uwzględnieniem wód wezbraniowych) wynikających z przeobrażenia systemów leśnych w wybranych zlewniach górskich. Wykorzystane zostaną do tego celu zdjęcia satelitarne LANDSAT 7 oraz LANDSAT 8, na podstawie których określone zostaną zmiany struktury lasu w zlewniach na przestrzeni ostatnich 15 lat. Określone zmiany oraz obserwowane dane opadowe i hydrologiczne pozwolą zbudować modele opad-odpływ, na podstawie których możliwa będzie detekcja zmian w odpływie z tych zlewni wraz z możliwą prognozą na przyszłość.

Krzysztof Wolski ma 28 lat. Z wyróżnieniem ukończył studia na kierunku inżynieria środowiska (specjalność: inżynieria wodna), a jego praca magisterska pt. „Zagrożenie powodziowe w Kotlinach Wałbrzyskiej, Libereckiej i Mieroszowskiej” zdobyła trzecie miejsce w VIII edycji Konkursu im. Kazimierza Dębskiego na najlepszą pracę dyplomową z hydrologii organizowanym przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich. Niemalże od początku studiów związany jest ze Studenckim Kole Naukowym Hydrologów i Hydrotechników, obecnie członek stowarzyszeń skupiających się wokół szeroko pojętej gospodarki wodnej: Polskiego Towarzystwo Geofizycznego, Stowarzyszenia Hydrologów Polskich, Towarzystwa Naukowego Inżynierii i Gospodarki Wodnej. Interesują go dwa zagadnienia naukowe: hydraulika koryt otwartych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu roślin w korycie na warunki hydrauliczne i fluwialne (temat związany z pracą doktorską) oraz modelowaniem hydrologicznym typu opad-odpływ.

Fundacja Anny Pasek powstała na początku 2008 roku z inicjatywy rodziców i najbliższych Anny ku jej pamięci. Działa aktywnie nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogólnopolskim i międzynarodowym, współpracując z jednostkami badawczymi, uniwersytetami, organizacjami ratowniczymi oraz innymi stowarzyszeniami i fundacjami. Jej cele to działalność naukowo-badawcza, rozwojowa i edukacyjna w obszarze geoinformacji, nauk przyrodniczych oraz ochrony przyrody, działalność na rzecz bezpieczeństwa w obszarach górskich oraz wspieranie działalności artystycznej i społecznej. Patronka fundacji była geografem i doktorantką w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, studentką geologii w Instytucie Nauk Geologicznych UJ, podróżniczką i fotografką.  Swoje pasje naukowe i podróżnicze wiązała z górami i obszarami polarnymi. Była organizatorką i współorganizatorką wielu wypraw naukowych i turystyczno-poznawczych. Odwiedziła m.in. dzikie zakątki Norwegii, Islandii, Rosji, Indii, Bhutan. W ramach międzynarodowego programu stypendialnego Socrates/Erasmus spędziła pół roku w Arktyce, uczestnicząc w zajęciach w Centrum Uniwersyteckim na Svalbardzie (UNIS). Do każdej życiowej inicjatywy podchodziła z ogromnym zaangażowaniem, pasją i energią. Ostatnim celem Anny był wyjazd do Włoch i wspinaczka na Mont Blanc w 2007 roku, z której to drogi, wraz ze swymi dwoma towarzyszami, już nie powróciła… Miała 25 lat.

Źródło: www.glos.uprw.edu.pl

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie