Życie akademickie

Doktorat h.c. dla prof. Piotra Gawliczka

Opublikowano: 2020-06-22

forum akademickie
Źródło: www.uwm.edu.pl

Dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, pracownik badawczo-dydaktyczny filii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ełku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa.

Został tym samym uhonorowany za osobisty wkład wniesiony we wdrożenie w Siłach Zbrojnych Ukrainy kompleksowych rozwiązań e-learningowych, koordynowanych przez Centrum Kształcenia na Odległość kijowskiego uniwersytetu. Godność przyznano 12 czerwca, ale uroczystość wręczenia dyplomu odbędzie się dopiero po zniesieniu obostrzeń związanych z COVID-19.

– Wyróżnienie traktuję jako symboliczne uhonorowanie wysiłku całego zespołu platformy e-learningowej NATO DEEP ADL Portal. Bez ich zaangażowania nie byłoby możliwe zorganizowanie oraz przeprowadzenie, w latach 2013–2019, kilkudziesięciu szkoleń, warsztatów, konsultacji i konferencji związanych z procesem wdrażania poszczególnych elementów systemu kształcenia zdalnego. Jego sercem jest platforma e-learningowa Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa. Dzięki wdrożonym rozwiązaniom, np. systemowi wideokonferencyjnemu BigBlueButton jako wtyczce do platformy e-learningowej, możliwe było prowadzenia zajęć on-line dla kilku tysięcy słuchaczy uniwersytetu w czasie rzeczywistym, a nawet egzaminowanie – mówi prof. Gawliczek.

Jego priorytetem jest uruchomienie studiów podyplomowych on-line w języku angielskim „E-nauczyciel oraz e-instruktor w nowym środowisku edukacyjnym, spowodowanym przez COVID-19”.

– Studia będą afiliowane przy Wydziale Humanistycznym UWM i zostaną sfinansowane przez NATO. Inaugurację planujemy na 1 października 2020 roku. To inicjatywa, którą podjąłem wspólnie z prof. Urszulą Doliwą, jako przewodniczącą Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UWM. Dyscyplina ta jest powiązana z NATO DEEP ADL Portal, na którym będzie realizowany program, w formule wyłącznie zdalnej. Studia będą stanowiły bezprecedensowe przedsięwzięcie, łączące potencjał wiodących podmiotów kształcenia NATO (Akademia Obrony NATO w Rzymie, Szkoła NATO w Oberammergau, Dowództwo Strategiczne NATO ds. Transformacji w Norfolk), Unii Europejskiej (Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony z Brukseli) oraz inicjatywy regionalnej (Bałtycka Akademia Obrony z Tartu). Uczestnicy, po uzyskaniu wymaganych zaliczeń, otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na UMW – podkreśla prof. Gawliczek.

Jest absolwentem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół: zastosowania innowacyjnych rozwiązań i technologii informacyjno-komunikacyjnych w kształceniu (xAPI, AI, VR, AR, MR), komunikacji strategicznej, wykorzystania mediów społecznościowych, a także świadomości wielokulturowej (culture awareness). Jest członkiem międzynarodowych organizacji i zespołów zajmujących się teorią oraz praktyką e-learningu, a także twórcą i dyrektorem portalu natodeep.hq.nato.int – narzędzia implementacji kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość w piętnastu krajach partnerskich Sojuszu Północnoatlantyckiego (w ramach programu NATO DEEP ADL – Defence Education Enhancement Program Advanced Distributed Learning). Kierował ponad pięćdziesięcioma zespołami eksperckimi Sojuszu związanymi z promowaniem i wdrażaniem systemowych rozwiązań e-learningowych. Inicjator i koordynator platformy e-learningowej UWM w Olsztynie, Filia w Ełku – LMS ILIAS (uwmelk.edu.pl).

źródło: UWM


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie