Życie akademickie

Doktorat h.c. dla prof. Rużyłło

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie
Źródło: www.poradnikzdrowie.pl

28 czerwca 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie prof. Witold Rużyłło – wybitny uczony, wizjoner rozwoju kardiologii, twórca polskiej kardiologii interwencyjnej i pionier nowoczesnych metod kardiologii interwencyjnej w naszym kraju – odebrał tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Tę najwyższą godność akademicką Senat WUM przyznał prof. Rużyłło za „wybitne osiągnięcia naukowe i kliniczne o wymiarze światowym w dziedzinie kardiologii oraz dla rozwoju badań naukowych w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym”.

Jak napisał w laudacji promotor, prof. Grzegorz Opolski: „Pozycja Profesora Rużyłło w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a następnie wybór do Zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i European Society of Cardiology przyczyniły się niewątpliwie do wprowadzenia Polskiej Kardiologii do Rodziny Państw Europy i znacznie wyprzedziła przystąpienie Polski do Unii Europejskiej”.

Prof. Rużyłło jest absolwentem WUM. Studia skończył w 1962 roku. Następnie rozpoczął pracę w Klinice Kardiologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W latach 1970-71 odbył staż specjalizacyjny z zakresu kardiologii w Texas Heat Institute w Houston. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabiegi diagnostyczne: koronarografię w 1968 r. i biopsję mięśnia sercowego w 1975 r. Wykonywał także zabiegi kardiologii interwencyjnej. W latach 80. ubiegłego wieku przeprowadzał pionierskie w Polsce zabiegi terapeutyczne wrodzonych i nabytych wad serca, których zwieńczeniem było wykonanie pierwszego w Polsce przezskórnego wszczepienia zastawki płucnej w 2008 r.

Prof. Rużyłło wykładał na wielu amerykańskich uczelniach medycznych. Jest autorem 587 publikacji, 10 podręczników oraz wielu rozdziałów w podręcznikach akademickich. W latach 1999-2001 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz był członkiem zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W 2004 r. został członkiem korespondentem, a w 2016 r. członkiem rzeczywistym PAN. Od 2015 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych PAN.

Za zasługi dla programu leczenia polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca prof. Rużyłło w roku 1987 otrzymał od dzieci Order Uśmiechu.

Prof. Witold Rużyłło jest dzieckiem lekarzy: doc. Aliny Zawadzkiej-Rużyłło, cenionej specjalistki ginekologii operacyjnej oraz internisty prof. Edwarda Rużyłły, twórcy systemu kształcenia podyplomowego lekarzy.

Jk

(źródło: UM)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie