Instytuty naukowe

Doktoraty wdrożeniowe w PAN

Opublikowano: 11.07.2017

forum akademickie
Źródło: www.tvpparlament.pl

Siedem instytutów naukowych PAN: Biochemii i Biofizyki, Fizjologii Roślin, Maszyn Przepływowych, Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Podstawowych Problemów Techniki oraz Oceanologii otrzymało finansowanie na realizację programu „doktorat wdrożeniowy”. Pierwsi doktoranci studiów dualnych rozpoczną studia w październiku.

Celem tego ministerialnego programu, który wszedł w życie w kwietniu tego roku, jest dofinansowanie prac doktoranckich realizowanych we współpracy z gospodarką. Doktoranci będą pracować nad swoimi rozprawami na uczelni lub w instytucie badawczym i otrzymają stypendium w wysokości 2450 zł miesięcznie. Drugim źródłem ich dochodów będzie pensja wypłacana przez firmę, na której rzecz doktorant będzie prowadził prac wdrożeniowe. Celem pracy doktorskiej ma być rozwiązanie konkretnego problemu firmy, w której doktorant jest zatrudniony.

Program przeznaczony jest dla osób rozpoczynających studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2018.

Jk

(źródło: MNiSW, PAN)


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie