Szkoły wyższe

Dr Dariusz Skalski nadal rektorem PWSZ w Wałczu

Opublikowano: 2020-04-07

forum akademickie
Źródło: www.pwsz.eu

Dr Dariusz Skalski został ponownie wybrany na rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.

Głosowanie w trybie online odbyło się we wtorek 7 kwietnia. Kolegium Elektorów dokonało wyboru rektora na kadencję 2020–2024 jednogłośnie. Dr Skalski kieruje PWSZ w Wałczu od 2017 roku. W latach 2013–2015 był prorektorem ds. współpracy. Z uczelnią związany jest od 2011 roku.

Ukończył z tytułem oficera dyplomowanego Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Poznaniu (administracja). W 2006 roku obronił rozprawę doktorską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskawszy stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół społeczeństwa informacyjnego, cyberbezpieczeństwa, przestępczości z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych. Prowadzi zajęcia z cyberprzestępczości, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, ochrony informacji niejawnych i danych osobowych. Brał udział w projektach: „Nowy model kształcenia przez całe życie w budowaniu potencjału rozwojowego uczelni” (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz „Model współpracy samorządu i organizacji pozarządowych w powiecie wałeckim” (Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności).

W 2019 roku otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia organizacyjne. Rok wcześniej dostał Nagrodę II stopnia. Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi za wzorowe i sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

PWSZ w Wałczu została powołana w 2004 roku. Kształci się w niej obecnie 460 studentów. Strukturę tworzą trzy Instytuty: Administracji i Nauk Ekonomicznych, Pedagogiki i Kultury Fizycznej, Inżynierii i Zarządzania. Uczelnia oferuje 7 kierunków i 20 specjalności na studiach I stopnia oraz 1 kierunek i 5 specjalności na studiach II stopnia. Zatrudnia 73 pracowników dydaktycznych.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie