Szkoły wyższe

Dr hab. Anna Szylar na czele PUZ w Tarnobrzegu

Opublikowano: 2020-07-09

forum akademickie
Źródło: archiwum prywatne

Dr hab. Anna Szylar, obecna prorektor ds. rozwoju i badań naukowych, będzie od września rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu. Zastąpi na tym stanowisku dr. hab. Pawła Maciaszczyka, który zarządza uczelnią od 2012 roku.

Wybory w tarnobrzeskiej PUZ odbyły się w czwartek 9 lipca. Jedyną kandydatką ubiegającą się o fotel rektora była dr hab. Anna Szylar i to jej Kolegium Elektorów powierzyło misję kierowania uczelnią przez najbliższe cztery lata. Będzie trzecim rektorem tarnobrzeskiej uczelni, po dr. hab. Kazimierzu Jaremczuku i dr. hab. Pawle Maciaszczyku.

Dr hab. Anna Szylar jest związana zawodowo z Wydziałem Nauk Społecznych i Humanistycznych PUZ w Tarnobrzegu. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół dziejów klasztorów żeńskich na ziemiach polskich w XVII–XIX w. W 2002 roku na ówczesnej Akademii Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej) obroniła pracę doktorską pt. „Konwent benedyktynek sandomierskich – powstanie i działalność (1615–1903)”. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalność: historia nowożytna („Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku”. W obecnej kadencji pełni funkcję prorektora ds. rozwoju i badań naukowych PUZ. Jest też prezesem Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego.

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu została założona w 2001 roku. Do ubiegłego roku działała pod szyldem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Strukturę uczelni tworzą dwa wydziały: Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Nauk Technicznych i Ekonomicznych, które oferują sześć kierunków studiów I i II stopnia.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie