Sprawy nauki

Dr hab. Karol Palka nowym przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN

Opublikowano: 2019-09-11

forum akademickie
Źródło: Facebook

Dr hab. Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN został przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Kadencja nowych władz rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 14 grudnia 2021.

Akademia Młodych Uczonych została powołana Ustawą z 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli nauki polskiej. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. W chwili wyboru nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę. Jej skład wybierany jest na tzw. zakładkę – część członków zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. Na 139. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN wybrano 17 nowych członków. Dołączyli oni do piętnastki, której kadencja rozpoczęła się w 2016 roku.

Uroczyste wręczenie nominacji nowym członkom AMU odbyło się 4 września w Pałacu Staszica w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli m.in. prezes PAN prof. Jerzy Duszyński, wiceprezesi prof. Stanisław J. Czuczwar i prof. Romuald Zabielski, kanclerz PAN Tadeusz Latała, przewodniczący kapituły ds. AMU prof. Marek Chmielewski, dyrektor komunikacji korporacyjnej L’Oreal Polska i Kraje Bałtyckie Barbara Stępień, przedstawiciele Wydziałów PAN i władz AMU poprzednich kadencji oraz członkowie wybrani w 2016 roku. Dzień później, już w powiększonym składzie, Akademia Młodych Uczonych wybrała nowe władze. Przewodniczącym został dr hab. Karol Palka z Instytutu Matematycznego PAN, który zastąpi dr hab. Annę Ajduk z Zakładu Embriologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wiceprzewodniczącymi będą: dr hab. Monika Kwoka (Politechnika Śląska; pełniła tę funkcję już w tej kadencji) oraz dr Jacek Kolanowski (Instytut Chemii Bioorganicznej PAN). Kadencja nowych władz rozpocznie się 24 listopada i potrwa do 14 grudnia 2021.

Dr hab. Karol Andrzej Palka jest członkiem Akademii Młodych Uczonych PAN od 2016 roku. Pracuje w Zakładzie Algebry i Geometrii Algebraicznej Instytutu Matematycznego PAN. Na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego uzyskał stopień magistra (2004) i doktora nauk matematycznych (2009), a na Wydziale Fizyki UW stopień magistra fizyki (2010). Przebywał na stażu na McGill University, Université du Quebec w Montréalu oraz na Concordia University w tym samym mieście.

Interesuje się związkami algebry i geometrii oraz geometrycznymi ideami kwantowych teorii pola. Jego badania koncentrują się na teorii otwartych rozmaitości zespolonych, ich osobliwościach, brzegach w nieskończoności, zanurzeniach i symetriach. Metody stworzone przez dr. Palkę i jego współpracowników doprowadziły do znalezienia kontrprzykładów na uogólnioną Hipotezę Jakobianową oraz do rozwiązania ważnych hipotez dotyczących geometrii płaszczyzny zespolonej (hipoteza Coolidge’a-Nagaty ~1960, hipoteza Zaidenberga 1994).

Jest członkiem Komitetu Matematyki PAN oraz Komitetu Fizyki PAN. W 2017 roku został uhonorowany Nagrodą Naukową im. Wacława Sierpińskiego w dziedzinie matematyki za „uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty”.

Przypominamy nowych członków AMU PAN:

 • dr hab. Adrian Jusupović z Zakładu Badań Źródłoznawczych i Edytorstwa Instytutu Historii PAN
 • dr Krzysztof Nowak z Pracowni Łaciny Średniowiecznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • dr Agata Zysiak z Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Przemysław Gorzelak z Zakładu Paleobiologii  Środowiskowej Instytutu Paleobiologii PAN
 • dr Jacek Kolanowski z Zakładu Sond Molekularnych i Proleków Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN
 • dr inż. Małgorzata Nowacka z Katedry Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji Wydziału Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Marek Skrzypski z Katedry Fizjologii i Biochemii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • dr hab. Katarzyna Bogusławska z Zakładu Mechaniki Kwantowej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. inż. Mateusz Kwaśnicki z Katedry Matematyki na Wydziale Matematyki Politechniki Wrocławskiej
 • dr hab. Artur R. Stefankiewicz z Zakładu Chemii Bionieorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Mateusz Strzelecki z Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego
 • dr hab. inż. Marta Gmurek z Katedry Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 • dr hab. inż. Miłosz Kadziński z Zakładu Inteligentnych Systemów Wspomagania Decyzji Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej
 • dr Paweł Henryk Malinowski z Instytutu Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
 • dr Jan Poleszczuk z Pracowni Modelowania Matematycznego Systemów Biomedycznych Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • dr hab. n. med. Anna Małgorzata Czarnecka z Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii Instytutu in. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
 • dr Marcin Magierowski z Katedry Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum

MK, źródło: inf. własna, Facebook/AMU


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie