Szkoły wyższe

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz rektorem Akademii Sztuki w Szczecinie

Opublikowano: 2020-06-26

forum akademickie
Źródło: archiwum prywatne

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz będzie przez najbliższe cztery lata kierować Akademią Sztuki w Szczecinie. Na stanowisku rektora zastąpi zawiadującego uczelnią od 2016 roku prof. dr. hab. Dariusza Dyczewskiego

Wybory w Akademii Sztuki odbyły się w piątek 26 czerwca. Przeprowadzono je w trybie zdalnym. O fotel rektora ubiegało się dwoje kandydatów, w tym stojący obecnie na czele uczelnie prof. Dariusz Dyczewski. Większość Kolegium Elektorów opowiedziała się za dr hab. Mirosławą Jarmołowicz, która stosunkiem głosów 24:19 pokonała swojego kontrkandydata. To czwarta porażka urzędującego rektora w tegorocznych wyborach na polskich uczelniach. Wcześniej do podobnych rozstrzygnięć doszło na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w BydgoszczyWarszawskim Uniwersytecie Medycznym oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dr hab. Mirosława Jarmołowicz ur. się w 1958 roku w Szczecinie. Ukończyła studia architektoniczne na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej. W 2002 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuki plastyczne w dyscyplinie architektura wnętrz. W 2020 roku została doktorem habilitowanym w dziedzinie sztuk pięknych.

Z Akademią Sztuki związana jest od początku jej istnienia, czyli od 10 lat. W latach 2010–2013 była dziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych. Obecnie kieruje Katedrą Architektury Wnętrz i Przestrzeni Wirtualnej. Wcześniej, od 1996 roku, wykładała w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej, gdzie w latach 2005–2006 pełniła funkcję prodziekana.

W obszarze jej zainteresowań artystycznych znajduje się zarówno projektowanie architektury wnętrz i budynków, jak też działania w przestrzeni wnętrz miejskich XIX- wiecznej zabudowy Szczecina w kontekście znaczącej społecznej roli sztuki w zdegradowanej przestrzeni publicznej. W 2017 roku rozpoczęła projekty artystyczne w przestrzeni publicznej: Miasto dla sztuki – miasto dla każdego w ramach projektu ogłoszonego przez Gminę Miasto Szczecin: „Niwelacja błędów infrastrukturalnych poprzez sztukę ulicy street art”.  Te realizacje były prezentowane na kilku wystawach w kraju i za granicą, m.in. w galerii Noesis w Salonikach, w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie, w Filharmonii Szczecińskiej, w galerii Foajegalleri w Notodden (Norwegia). Zajmuje się również rysunkiem i malarstwem (serie: Czas obron, Czas pożegnań), fotografią zarówno podróżniczą (Widma Tybetu, Portrety Tybetańczyków), jak artystyczną (Terra Sancta w kamieniu, Podwójne życie Pani Z.), a także fotografią inspirowaną geometrią. Te ostatnie prace były wielokrotnie nagradzane w kolejnych edycjach konkursu „Matematyka w Obiektywie” w latach 2010–2016 organizowanym przez Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2011 roku za prace dokumentacyjne wykonywane wraz ze studentami, a związane z odbudową i ratowaniem sakralnych obiektów romańskich Pomorza Zachodniego, otrzymała nagrodę Arcybiskupa Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Brała udział  w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sympozjach, szczególnie dotyczących zagadnień związanych z matematyką w obszarze sztuki oraz jej zastosowania w procesie nauczania architektów i grafików. Jest autorką szeregu projektów i realizacji domów jednorodzinnych, klinik i gabinetów lekarskich oraz wnętrz prywatnych. Jej prace z zakresu rysunku, malarstwa, fotografii, projektowania architektury i wnętrz, działań artystycznych w przestrzeni publicznej były prezentowane na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. Mają charakter interdyscyplinarny, gdyż stosuje własne  prace fotograficzne i rysunkowe zarówno w przestrzeniach prywatnych, jak i publicznych, jako ich integralny i spójny element.

Prowadzi Pracownię Projektowania Architektury Wnętrz i Mebla oraz zajęcia z geometrii wykreślnej i perspektywy, projektowania architektury wnętrz, projektowania detalu architektonicznego oraz podstaw fotografii.

Akademia Sztuki w Szczecinie powstała w 2010 roku w wyniku połączenia szczecińskiej Filii Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej w Szczecinie (uczelnia niepubliczna) oraz Katedry Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Szczecińskiego.

MK


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie