Życie akademickie

Dr hab. Teresa Czerwińska zamienia MNiSW na MF

Opublikowano: 08.06.2017

forum akademickie

Podsekretarz stanu dr hab. Teresa Czerwińska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, zakończyła swoją misję w charakterze podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przeszła na takie samo stanowisko w Ministerstwie Finansów.

W MNiSW minister Czerwińska była odpowiedzialna m.in. za wprowadzenie nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej, w którym wzmocniono wiele elementów projakościowych, m.in. wprowadzono jako kryterium relację liczby studentów do wykładowców oraz współczynnik kategorii naukowej.

pk


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie