Konkursy

Dr inż. Dominika Sobotka laureatką nagrody Baltic University Programme

Opublikowano: 2020-01-13

forum akademickie
Źródło: wilis.pg.edu.pl

Dr inż. Dominika Sobotka z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej została laureatką dorocznej nagrody za najlepszą pracę doktorską w dziedzinie nauk przyrodniczych, inżynieryjnych i technicznych, przyznawanej przez Baltic University Programme (BUP).

Baltic University Programme jest międzynarodową siecią akademicką, która zrzesza 220 szkół wyższych z 14 państw leżących w regionie Morza Bałtyckiego. Jest to obecnie jedna z największych sieci uniwersyteckich na świecie. BUP co roku nagradza autora pracy doktorskiej bronionej na jednej z uczelni członkowskich. Głównym celem programu BUP jest wspieranie wysokiej jakości badań promujących zrównoważony rozwój.

Tematem pracy doktorskiej dr inż. Dominki Sobotki było „Badanie efektywności usuwania azotu ze ścieków w reaktorze sekwencyjnym z granulowanym osadem anammox”Promotorem doktoratu był prof. dr hab. inż. Jacek Mąkinia, a promotorem pomocniczym dr hab. inż. Krzysztof Czerwionka.

– Badania, którymi się zajmuję, mają na celu poprawę efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków, do czego przyczyniają się technologie alternatywne  oparte o proces „beztlenowego” utleniania azotu amonowego. Zastosowanie tego typu technologii pozwoliłoby obniżyć koszty oczyszczanie ścieków związane z napowietrzaniem – tłumaczy dr inż. Dominika Sobotka.

Nagrodzona rozprawa, jako pierwsza w języku polskim, stanowi obszerne i aktualne źródło wiedzy literaturowej (ponad 440 pozycji literaturowych) w zakresie usuwania azotu ze ścieków z zastosowaniem procesu anammox. Ponadto, w rozprawie przedstawiono oryginalne wyniki badań doświadczalnych poszerzające zakres wiedzy procesowej w analizowanym zagadnieniu (m.in. wykazanie możliwości efektywnego prowadzenia procesu na strumieniu ściekowym w niskiej temperaturze). Praca zawiera także szereg wniosków i zaleceń eksploatacyjnych, niezwykle istotnych ze względu na postępujące zaostrzanie przepisów dotyczących zawartości związków azotu w ściekach odprowadzanych do wód lub do ziemi.

źródło: PG


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie