Szkoły wyższe

Dr Jan Kuriata ponownie rektorem PWSZ w Koszalinie

Opublikowano: 2020-06-23

forum akademickie
Źródło: www.pwsz-koszalin.pl

Dr Jan Kuriata przez kolejne cztery lata będzie stał na czele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Był jedynym kandydatem na stanowisko rektora. 

Z PWSZ w Koszalinie, którą współtworzył, związany jest od samego początku, tj. od października 2009 roku. W latach 2009–2011 pełnił funkcję prorektora ds. nauczania i studentów. W 2012 roku został rektorem uczelni.

Dr Jan Kuriata ur. się w 1958 roku we Wrocławiu. Jest tłumaczem przysięgłym języka francuskiego, autorem wielu publikacji książkowych i poetyckich. W 1982 roku ukończył studia na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego z zakresu romanistyki. W ich trakcie współtworzył na uczelni struktury Niezależnego Związku Studentów. Od lat osiemdziesiątych pracował jako nauczyciel języka francuskiego w liceach na terenie województwa koszalińskiego. Uzyskał uprawnienia tłumacza przysięgłego. Od roku 1992 do 2007 sprawował funkcję dyrektora Zespołu Kolegiów Nauczycielskich. W 2002 roku na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie pracy zatytułowanej „Interkulturowość w nauczaniu języków obcych na przykładzie języka francuskiego”.

Współorganizował festiwale piosenki francuskiej, poezji i prozy francuskiej, m.in. odbywający się w Koszalinie ogólnopolski festiwal teatralny szkół średnich w języku francuskim. Za popularyzację kultury francuskiej w regionie został odznaczony m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Brązowym i Srebrnym Krzyżami Zasługi oraz francuskim Orderem Palm Akademickich przyznanym przez Premiera Francji.

Czynnie zajmuje się polityką. W latach 2005–2006 pełnił funkcję zastępcy prezydenta Koszalina, a w 2006 został radnym miejskim, powołanym na przewodniczącego rady. W okresie przełomu lat 1989/1990 uczestniczył w tworzeniu w Koszalinie „Gazety Obywatelskiej”. W wyborach parlamentarnych w 2007 roku z powodzeniem ubiegał się o mandat poselski. W Sejmie VI kadencji pracował w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży – Podkomisja Stała do spraw Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2014 roku uzyskał mandat radnego sejmiku zachodniopomorskiego V kadencji.

MK, źródło: KREPSZ, perspektywy.pl


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie