Nagrody

Dr Karol Kłodziński laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności

Opublikowano: 2018-12-14

forum akademickie
Fot. Andrzej Romański

Dr Karol Kłodziński, pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu, został laureatem nagrody Stowarzyszenia Historyków Starożytności za książkę „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu”. Publikacja ukazała się w 2017 roku nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK w ramach prestiżowej serii „Monografie FNP”.

Celem nagrody jest uhonorowanie dokonań polskich badaczy w zakresie poszerzania i popularyzacji wiedzy o starożytności. W corocznej procedurze konkursowej mogą brać udział autorzy książek o charakterze naukowym lub popularnonaukowym charakteryzujących się wysokim poziomem badawczym, wydanych w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodzona publikacja „Officium a rationibus. Studium z dziejów administracji rzymskiej w okresie pryncypatu” została poświęcona urzędowi „a rationibus” („do spraw rachunkowości/od rachunków”), głównej centralnej instytucji zarządzającej finansami wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, oraz urzędnikom, którzy piastowali to stanowisko. Książka nie tylko prezentuje jeden z najważniejszych elementów administracji wczesnego Cesarstwa, lecz także daje cenny wgląd w funkcjonowanie tejże administracji jako całości.

Dr Karol Kłodziński (ur. w 1987 r.) jest doktorem nauk humanistycznych. Ukończył historię i europeistykę na UMK. Jest stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie w latach 2013 i 2014 otrzymał stypendium START dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej), Fundacji Lanckorońskich z Brzezia, Polskiej Misji Historycznej w Würzburgu oraz Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W roku akademickim 2009/2010 uchwałą Senatu UMK nadano mu tytuł Najlepszego Studenta UMK, a w roku akademickim 2011/2012 otrzymał tytuł Najlepszego Absolwenta Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół administracji wczesnego Cesarstwa Rzymskiego, rzymskiego prawa publicznego, historii politycznej starożytnego Rzymu, historiografii nowożytnej oraz metodologii historii. Jest autorem i współautorem trzech książek oraz podręcznika licealnego. Swoje liczne artykuły naukowe publikuje na łamach cenionych i wysoko punktowanych czasopism.

Źródło: UMK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie