Szkoły wyższe

Dr Katarzyna Rusak nadal rektorem PWSZ w Głogowie

Opublikowano: 2020-06-29

forum akademickie
Źródło: www.gazetawroclawska.pl

Dr Katarzyna Rusak przez kolejne cztery lata będzie stała na czele Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie. Była jedyną kandydatką na stanowisko rektora na kadencję 2020–2024.

Wybory w PWSZ w Głogowie odbyły się w poniedziałek 29 czerwca. Kolegium Elektorów, w 13-osobowym składzie, jednomyślnie poparło kandydaturę urzędującej rektor dr Katarzyny Rusak, która kieruje uczelnią od 2013 roku. W 2017 roku uzyskała reelekcję. Mimo to mogła wystartować w tegorocznych w wyborach, ponieważ – zgodnie z zapisami Konstytucji dla Nauki – kadencji rektora rozpoczętej w 2017 r., a kończącej się 31 sierpnia 2020 r., nie wlicza się do liczby następujących po sobie kadencji. Dr Rusak jest trzecim rektorem głogowskiej PWSZ, po prof. Eugeniuszu Andrzeju Józefowskim (2004–2009) i dr. hab. Stanisławie Czai, prof. PWSZ (2009–2013).

Z PWSZ w Głogowie związana jest od początku istnienia uczelni, czyli od 2004 roku. Organizowała i przez dwie kadencje była dyrektorem Instytutu Ekonomicznego, współtworzyła także Instytut Politechniczny. Za jej kadencji uczelnia uzyskała uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich.

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek: ochrona środowiska) oraz w Instytucie Geotechniki i Hydrotechniki Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. W 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie górnictwo, specjalność geologia inżynierska. Jej zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień związanych z szeroko rozumianą eksploatacją i ochroną środowiska. W swojej karierze uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Jest autorką artykułów publikowanych w materiałach konferencyjnych i czasopismach.

Była dwukrotną laureatką nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kierowana przez nią uczelnia została wyróżniona Medalem Honorowym Miasta Głogowa, przyznawanym osobom i podmiotom, które mają wysokie osiągnięcia oraz w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji miasta.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie jest jedną z najmłodszych uczelni zawodowych w Polsce. Powstała w 2004 roku. W pierwszym roku akademickim studia na dwóch kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oraz finanse i bankowość, podjęło ponad sto osób. Obecnie studenci mają do wyboru sześć kierunków i kilkanaście specjalności. Strukturę uczelni tworzą cztery instytuty: Humanistyczny, Ekonomiczny, Politechniczny i Medyczny. Od początku istnienia uczelnię opuściło ponad 3 tys. absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomowych.

MK

 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie