Nagrody

Dr Katarzyna Suwada laureatką Nagrody im. Stanisława Ossowskiego

Opublikowano: 2019-06-12

forum akademickie
Źródło: arch. prywatne

Dr Katarzyna Suwada z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika została laureatką Nagrody im. Stanisława Ossowskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Socjologiczne.

Badaczka z Torunia została wyróżniona za swoją książkę „Men, Fathering and the Gender Trap. Sweden and Poland Compared” porównującą ojcostwo w Polsce i w Szwecji. Dr Suwada od października 2015 roku jest adiunktem w Zakładzie Badań Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK. W 2010 roku obroniła pracę magisterską dotyczącą socjologii Norberta Eliasa w Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. W marcu 2015 roku obroniła pracę doktorską z socjologii w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie. Jej badania doktorskie koncentrowały się na doświadczeniu ojcostwa w Polsce i Szwecji. W latach 2012–2015 była kierowniczką projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium 2. W 2013 roku przebywała na stypendium badawczym na Uniwersytecie w Malmö (program Visby Instytutu Szwedzkiego). Od września 2016 roku realizuje projekt finansowany przez NCN w ramach konkursu Sonata 10 dotyczący strategii osiągania równowagi w życiu rodzinnym i zawodowym. W ramach pracy badawczej zajmuje się: problematyką ojcostwa i męskości, nierównościami płciowym, sposobem organizacji pracy opiekuńczej, socjologią rodziny i polityką rodzinną, starzejącym się społeczeństwem, a także socjologią Norberta Eliasa. Uczestniczyła w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą. Należy do International Sociological Association, European Sociological Association, a także Polskiego Towarzystwa Genderowego.

Nagroda im. Stanisława Ossowskiego została ustanowiona w roku 1973. Przyznawana jest corocznie autorom młodszego pokolenia za wyróżniające się prace socjologiczne lub z pogranicza socjologii i dyscyplin pokrewnych. Pięcioosobowe jury jest każdorazowo wybierane przez Walne Zgromadzenie Delegatów PTS. W tym roku zasiedli w nim: dr hab. Anna Kacperczyk, dr hab. Jarosław Kilias, prof. UW, dr hab. Julita Makaro, dr Marta Olcoń-Kubicka i dr hab. Rafał Wiśniewski.

Źródło: UMK 


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie