Sprawy nauki

Dr Mariusz Ruszel z PRz w gronie wybitnych młodych naukowców

Opublikowano: 16.01.2018

forum akademickie
Fot. Arkadiusz Surowiec

Dr Mariusz Ruszel z Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Ministerstwo nagradza naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia, prowadzą badania naukowe wysokiej jakości i posiadają bogaty dorobek naukowy w skali międzynarodowej. Badania dr. Mariusza Ruszla koncentrują się na zagadnieniach polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego.

Naukowiec ma w swoim dorobku m.in. pobyty naukowo-badawcze w Niemczech, Szwajcarii oraz we Włoszech. Jest laureatem stypendium badawczego Postdoctoral Research Scholarship Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) zrealizowanego w Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) w Berlinie. Prowadził wykłady gościnnie w Berlinie oraz w ramach stypendium Erasmusa w Brukseli, Kortrijk, Aix-en-Provence oraz w Rydze. Brał udział w pracach komitetów naukowych międzynarodowych konferencji dotyczących polityki energetycznej. Jest członkiem kilku organizacji naukowych oraz recenzentem krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych z listy A. Uczestniczył w licznych projektach badawczych. Jest autorem kilku monografii, kilkudziesięciu artykułów naukowych, a także współredaktorem kilku publikacji zbiorowych.

– Stypendium traktuje jako docenienie jakości mojego dorobku naukowego, stwarza mi ono możliwość dalszego rozwoju. Planuję kontynuację badań naukowych w Berlinie dotyczących polityki energetycznej Republiki Federalnej Niemiec – mówi dr Mariusz Ruszel.

W XII edycji konkursu stypendia otrzymało 209 osób. Ministerstwo ocenia osiągnięcia naukowe kandydatów w ostatnich 4 latach przed złożeniem wniosku. Bierze się pod uwagę m.in. dorobek obejmujący publikacje i monografie, stopień, w jakim badania naukowe kandydata wpływają na rozwój dyscyplin naukowych oraz udział w projektach międzynarodowych.

Od 2006 roku takie stypendia otrzymało ponad 1300 młodych wybitnych naukowców. Stypendium jest wypłacane przez trzy lata i przyznawane jest w ramach dziedzin: nauki humanistyczne, nauki społeczne, nauki ścisłe, nauki techniczne, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze i nauki o sztuce.

Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na Politechnice Rzeszowskiej otrzymali dotychczas: dr hab. inż. Tomasz Ruman, prof. PRz z Wydziału Chemicznego; dr hab. Bartłomiej Wierzba, prof. PRz z Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, dr Agata Skwarczyńska z Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury.

Katarzyna Kadaj-Kuca


PARTNERZY

forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie
forum akademickie